Windpark op zee OranjeWind

Blauwdruk voor de nieuwe generatie windparken op zee


RWE Image

De perfecte match

RWE’s OranjeWind windpark is gelegen op 53 kilometer van de Nederlandse kust. Om de uitdagingen van de fluctuerende elektriciteitsproductie van windenergie en de flexibele vraag naar energie de baas te kunnen zijn, heeft RWE een blauwdruk ontwikkeld voor de integratie van offshore windparken in het Nederlandse energiesysteem.

RWE maakt gebruik van een combinatie van slimme innovaties en investeringen om deze perfecte match van vraag en aanbod te realiseren.


Volledige systeemintegratie ontgrendelen

Het bedrijf gaat bijvoorbeeld investeren in nieuwe elektrolyser capaciteit en e-boilers. Ook richt RWE zich op oplossingen om elektrische voertuigen slim te op te laden.

Om de commerciële toepassing van nieuwe technologieën te versnellen, gaat het bedrijf een groot aantal innovatieve bedrijven en startups ondersteunen bij het demonstreren van hun innovatie in een werkend project.

Bovendien zal RWE actief de ervaring en lessen uit het project delen met kennis- en onderzoeksinstituten en de markt, om zo de energietransitie verder te brengen. 

Project status: In ontwikkeling

Feiten en cijfers

00 km

van de Nederlandse kust

Bijna 00 MW

opgesteld vermogen

Voor ruim 00

Nederlandse huishoudens jaarlijks

Innovaties in OranjeWind

Om systeemintegratie te realiseren en de energietransitie te versnellen, werkt RWE samen met een aantal innovatieve bedrijven aan nieuwe ontwikkelingen in offshore windparken. Met deze partners zal RWE deze innovaties realiseren en testen in het OranjeWind windpark.

Deze innovaties zijn onder andere drijvende zonnepanelen, een onderzeese lithium-ion batterij, een systeem om vermogen te voorspellen op basis van LiDAR en een energie-opslagsysteem onder de zeebodem.

RWE Image

Klik op de afbeelding om te zoomen


Pompopslag onder de zeebodem (Ocean Grazer)

De Ocean Battery van Ocean Grazer is een schaalbare, modulaire oplossing voor energieopslag van duurzame bronnen zoals windturbines en drijvende zonneparken op zee.

Om de energie op te slaan pompt het systeem water van de vaste reservoirs in de flexibele tanks op de bodem waar het onder hoge druk wordt opgeslagen. Wanneer behoefte is aan energie, vloeit het water terug naar de lage-druk rigide reservoirs, waar verschillende hydroturbines mee aangedreven worden om elektriciteit op te wekken.

Als onderdeel van het Oranjewind project zal de Ocean Grazer in een binnenwater-testlocatie worden doorontwikkeld.

Ocean Grazer - OranjeWind | RWE in de Benelux

Drijvend zonnepark (SolarDuck)

RWE en het Nederlands-Noorse bedrijf SolarDuck bundelen krachten om drijvende zonneparken op zee te ontwikkelen.

De drijvende offshore zonnetechnologie die SolarDuck heeft ontwikkeld, brengt nieuwe mogelijkheden voor zonne-energie en biedt een antwoord op het toenemende tekort aan ruimte voor zonneparken op land. De integratie van drijvende zonneparken in een offshore windpark zorgt voor een efficiënter gebruik van de ruimte op zee voor energieproductie (door de ruimte tussen de windturbines te benutten) en biedt ruimte voor synergieën in de bouw en het onderhoud van de installaties. Bovendien resulteert de complementaire beschikbaarheid van wind- en zonne-energie in een evenwichtiger productieprofiel omdat de elektriciteitsproductie van zon en wind elkaar goed aanvullen. Zo wordt in de toekomst ook de transportkabel van TenneT efficienter gebruikt.

RWE en SolarDuck werken momenteel samen aan de eerste pilot-installatie aan de Nederlandse kust: Project Merganser. Dit project zal de basis zijn voor de grotere installatie in OranjeWind.

SolarDuck - OranjeWind | RWE in de Benelux

Onderzeese lithium-ion batterij (Verlume)

Als Winnaar van de RWE innovatiecompetitie in 2022, werken RWE en Verlume samen om het unieke aanbod op systeemintegratie voor OranjeWind te leveren.

Verlume brengt multifunctionele opslagoplossingen offshore met een onderzeese lithium-ionbatterij, die een modulair en zeer schaalbaar ontwerp heeft dat zal leiden tot een meer gebalanceerde stroomoutput door de piekstroomproductie offshore te beperken.

Naast het voorkomen van netonderbrekingen, kan de batterij meerdere offshore-diensten leveren, zoals frequentierespons, black-start-mogelijkheid voor windturbines en het opladen van hybride of volledig elektrische serviceschepen. Hiermee kan de CO2-voetafdruk van offshore windparken en de bijbehorende logistiek verder worden verkleind.

RWE Image

Vermogensvoorspelling op basis van LiDAR (ForWind, University of Oldenburg)

ForWind, het centrum voor windenergieonderzoek aan de universiteit van Oldenburg, was winnaar van de RWE-innovatiecompetitie 2022 voor hun ontwikkeling van een innovatieve methodologie voor vermogensvoorspelling, gebaseerd op LiDAR (Light Detection And Ranging).

Deze methode kan plotselinge veranderingen van windvermogen ten gevolge van snelle variaties in windsnelheid (zogenaamde. “wind ramps”) nauwkeurig voorspellen. Hierdoor zal de netstabiliteit verbeteren en de integratie van windenergie in toekomstige energiesystemen worden versneld. Het niet nauwkeurig kunnen voorspellen van wind ramps, zowel qua duur als vermogen, kan leiden tot net-instabiliteit en op de lange duur tot beperking van de groei van windenergie op zee.

ForWind - OranjeWind | RWE in the Benelux

OranjeWind Knowledge

Er valt veel te leren in een innovatief project zoals OranjeWind. Tijdens de ontwikkeling van het windmolenpark is RWE het programma OranjeWind Knowledge gestart. Dit programma heeft als doel kennis te genereren en te delen om de energietransitie te versnellen.

In nauwe samenwerking met TNO en Nederlandse universiteiten wordt onderzoek parallel aan de ontwikkeling en exploitatie van OranjeWind uitgevoerd. Door onderzoeksresultaten, lessen en relevante expertise te delen, streeft RWE ernaar kennisleemtes te vullen en waardevolle inzichten te bieden voor systeemintegratie. De gegenereerde kennis zal openlijk beschikbaar worden gesteld aan onderwijs- en onderzoeksinstellingen, overheden en de markt.

Om de goede verspreiding van kennis te waarborgen, zal RWE actief samenwerken met onderwijsinstellingen van alle niveaus in heel Nederland. Met deze samenwerkingen wil RWE de toekomstige werknemers te voorzien van de benodigde kennis en vaardigheden om de energietransitie mogelijk te maken.

RWE Image

Spotlight @ OranjeWind Knowledge

dinsdag 27 februari 2024

Winnaar van onze innovatiecompetitie is bekend!

Indeximate uit het Verenigd Koninkrijk heeft onze tweede wereldwijde innovatiewedstrijd gewonnen. Indeximate rangschikt akoestische gegevens, waardoor een meer gedetailleerde en gerichte analyse van geluid onderwater mogelijk wordt. Op die manier kunnen de condities van onderzeese kabels worden gemonitord.

Lees verder

Lees meer over RWE ...

Offshore windpark Kaskasi

Technologisch onderzoek in RWE’s zesde windpark aan de Duitse kust.

Lees verder op rwe.com (Engels)

Offshore windpark Nordsee One

Het windpark produceert genoeg groene elektriciteit om 400.000 huishoudens te voorzien.

Lees verder op rwe.com (Engels)

Offshore Windpark Arkona

Dit windpark heeft een capaciteit van 385 megawatt en kan 400.000 huishoudens voorzien van elektriciteit.

Lees verder op rwe.com (Engels)

RWE Offshore Wind

RWE Platz 4
45141 Essen