FUREC

Waterstof maken van huishoudelijk afval

Het project

FUREC is een van onze waterstofprojecten in Limburg en staat voor Fuse Reuse Recycle. Het idee is dat we niet-recyclebaar gemeentelijk afval gebruiken om waterstof te maken. We ontwerpen hiervoor een installatie die restafval verwerkt en omzet naar groene en circulaire waterstof.

Deze waterstof kunnen we inzetten bij chemiefabrieken op industrieterrein Chemelot, zodat zij minder aardgas gebruiken en er dus minder CO2-uitstoot is. 

RWE Image

Waarom dit project?

FUREC wil betaalbare binnenlandse groene en circulaire waterstof produceren voor de industrie om daarmee hun positie te versterken. Want door waterstof te gebruiken in plaats van fossiele grondstoffen ben je minder afhankelijk van olie- en gasproducerende landen. Ook verlaag je de CO2-uitstoot en dat sluit naadloos aan bij de ambities van de EU, Nederland, provincie Limburg en wetenschapspark Brightlands Chemelot Campus. Zij hebben een gezamenlijke missie om de circulaire economie in de regio te stimuleren.


Ons aandeel

Wij ontwerpen de afval-naar-waterstoffabriek op industrieterrein Chemelot. Deze installatie verwerkt gemeentelijk afval en zet het om naar groene waterstof. De video geeft uitleg over het project.


Wat levert het op?

Dankzij FUREC is er 400.000 ton minder CO2-uitstoot per jaar. Dat zit zo: door groene waterstof te leveren aan de fabrieken op Chemelot verdring je de ‘grijze’ waterstof, die wordt geproduceerd uit aardgas. Op deze manier wordt het aardgasverbruik op Chemelot jaarlijks verlaagd met meer dan 280 miljoen kuub. Dat kun je vergelijken met het gasverbruik van 200.000 huishoudens.

Tegelijkertijd draagt FUREC bij aan het hergebruik van gemeentelijk afval en voorkomt zo dat de  moleculen onnodig worden verbrand. FUREC is daarmee een volwaardig alternatief voor afvalverbranding en een aanvulling op bestaande recycle-initiatieven. 

RWE Image

FUREC zelf heeft geen reststromen die alsnog moeten worden verbrand. En het gemeentelijk afval komt uit de regio, zodat transportkilometers naar afvalverbranders vervallen. Een bijkomend voordeel!


Ontwikkeling, planning en vergunningen

We werken aan de ontwikkeling van FUREC en zijn begonnen met de vergunningsprocedures. In 2024 willen we een definitief investeringsbesluit nemen. We kijken hierbij ook naar vervolgprojecten, want we zien FUREC in Limburg als een blauwdruk voor de toekomstige uitrol op andere locaties in Nederland en Europa.

FUREC zal bestaan uit twee verschillende inrichtingen. De afvalvoorbewerkingsinstallatie op industrieterrein Zevenellen in de gemeente Leudal en de installatie voor de productie van onder andere waterstof op de locatie Chemelot. Voor beide installaties van FUREC zijn verschillende vergunningen nodig. Die trajecten zijn ingewikkeld en hebben een lange doorlooptijd. In dit document vindt u informatie over de status van de verschillende procedures per 28 juni 2023.


Afnemers waterstof

De waterstof die we in Limburg gaan produceren, kan gebruikt worden door bedrijven op het nabijgelegen industrieterrein Chemelot. Hiervoor zijn we in gesprek met OCI N.V. die hier een productielocatie heeft. Dit chemiebedrijf kan met onze waterstof hun productieketen verder verduurzamen en zo bijdragen aan circulaire productie. Ook kijken we naar de optie om waterstof te transporteren naar industriële bedrijven in Rotterdam en het Ruhrgebied. Hiervoor bereiden we de nodige netaansluitingen voor op de waterstof- en CO2-infrastructuur.

RWE Image
Bezoek Frans Timmermans maart 2023

Koning Willem-Alexander bezoekt Brightlands Chemelot Campus in Limburg

Vrijdag 9 juni 2023 heeft koning Willem-Alexander een bezoek gebracht aan de permanente expositie van nieuwe technologieën op de Brightlands Chemelot Campus in Zuid-Limburg. Tijdens het bezoek was er veel aandacht voor waterstof en het FUREC project. De koning inspecteerde de pellets die RWE produceert uit niet-recyclebaar gemeentelijk restafval. Deze pellets worden door middel van vergassing omgezet in waterstof en CO2, beide cruciale circulaire grondstoffen voor de chemische industrie.

RWE Image
Koning Willem-Alexander

Contact FUREC

Voor specifieke vragen over bijvoorbeeld vergunningverlening, toezicht en handhaving kunt u terecht bij de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Limburg Noord.

FUREC zal via deze website bekend maken wanneer een online informatiebijeenkomst zal plaatsvinden.