Health & Safety

Werkvergunningen

Om een veilige en gezonde werkomgeving te kunnen garanderen is een strikte navolging van veiligheidsbeheersmaatregelen noodzakelijk ter bescherming van onze medewerkers, installaties, omgeving en het milieu.

Werkvergunningen dienen als beheersmaatregel tegen potentiële arbeidsrisico’s, die aan de diverse onderhoudswerkzaamheden verbonden zijn.

Het is een document waarmee autorisatie verleend wordt  aan de juiste personen om op gespecificeerde tijden, bepaald werk uit te voeren onder specifieke werk- en procescondities.

Een werkvergunning legt deze afspraken, voorwaarden en beheersmaatregelen vast waardoor misverstanden, tijdens de uitvoering van het werk, voorkomen kunnen worden.

Binnen RWE GCC hanteren wij daarom een werkvergunningen-systeem en luidt onze RWE Life Saving Rule 2:

Ik werk met een geldige werkvergunning, wat betekent:

  • Ik weet van te voren hoe we ons werk gaan doen, risico’s en maatregelen zijn vooraf vastgesteld;
  • Ik heb zeker gesteld dat er een vergunning nodig is, die besproken, begrepen en geldig is;
  • Ik begrijp de vergunning en ik volg deze;
  • Ik stop voordat ik start en ik heb zeker gesteld dat de risico’s onder controle zijn en dat het veilig is om met het werk te beginnen;
  • Ik stop en beoordeel de situatie opnieuw als de omgeving of omstandigheden veranderen of anders zijn als verwacht.