Ontdek steenkool als energiebron

Laatste kolencentrales worden omgebouwd

RWE exploiteert geen steenkoolcentrales meer in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Voor de resterende centrales in Nederland geldt, dat we de ambitie hebben om de Eemshavencentrale om te bouwen voor het gebruik van duurzame biomassa. De Amercentrale is al omgebouwd.

Steenkool was naast aardgas decennialang een belangrijke brandstof voor de productie van elektriciteit en warmte in Nederland. Het veranderde denken over de CO2-uitstoot van fossiele brandstoffen als steenkool en de opkomst van meer en meer duurzame energieproductie heeft het aandeel steenkool teruggedrongen. In 2019 heeft de Nederlandse overheid een wet aangenomen die een duidelijke einddatum stelt voor het gebruik van steenkool voor de productie van elektriciteit.

Steenkool | Ontdek onze energie bij RWE in de Benelux

Tot die tijd blijven de overgebleven centrales belangrijk voor het leveren van betaalbare en betrouwbare elektriciteit. Door toepassing van de nieuwste technologieën kan een hoog rendement worden bereikt, met lagere emissies.

Klaar voor de toekomst

Om te voldoen aan de Wet Verbod op kolen bij elektriciteitsproductie, en in lijn met RWE’s duurzaamheidsdoelstellingen, worden de twee centrales van RWE in Geertruidenberg en Groningen omgebouwd naar biomassacentrales.

De Amercentrale in Geertruidenberg gebruikt inmiddels gemiddeld 85% biomassa. Uiterlijk 1 januari 2025 heeft deze centrale volledig afscheid genomen van steenkool. Op dit moment wordt in de Eemshavencentrale al ongeveer 20% van de energie opgewekt met biomassa.

RWE wil daarbij een stap verder gaan. Door aan de centrales een afvanginstallatie te koppelen, kan de CO2 worden afgevangen en hergebruikt voor duurzame producten en brandstoffen of worden opgeslagen onder zee, in lege gasvelden of specifieke bodemlagen. Hiermee worden zogeheten negatieve emissies gerealiseerd die van belang zijn voor het behalen van de CO2 doelen. RWE onderzoekt de technische en economische haalbaarheid van deze plannen.


Eemshavencentrale

De nieuwste kolengestookte centrale en in de toekomst inzet van biomassa

Lees verder

Amercentrale

Duurzame biomassa vervangt geleidelijk steenkool

Lees verder

RWE Generation NL

Amerweg 1
4931 NC  Geertruidenberg

Je bent misschien ook geïnteresseerd in

Ontdek onze energie in de Benelux

RWE heeft een duidelijke focus op hernieuwbare energie en is een sterke partner op weg naar een groene toekomst.

Lees verder

Gas

Gas zal een beslissende bijdrage leveren aan de energietransitie.

Lees verder

Biomassa

Uitbreiding van biomassa voor een succesvolle energietransitie

Lees verder