NortH2

Een groene waterstofhub in Noordwest-Europa

Het project

In 2020 is NortH2 gestart om de haalbaarheid van grootschalige productie van groene waterstof in Noord Nederland te onderzoeken. We doen dit gelijktijdig samen met alle andere betrokken partijen.  Het doel is om met eigen opgewekte groene stroom vanuit wind op zee de groene waterstof te produceren. En in combinatie met opslag te leveren aan de industrie en zware mobiliteit in Nederland en daarbuiten. Dat maakt NortH2 een van de meest ambitieuze waterstofprojecten in Europa.

Na bijna drie jaar uitgebreid onderzoek is gebleken dat de aanpak om samen met de andere partijen op te trekken, goed werkt. Aangetoond is dat grootschalige productie van groene waterstof in Noord-Nederland haalbaar is. Het consortium van RWE, Shell, Equinor en Eneco zal nu de voorbereidingen starten voor de volgende fase in de ontwikkeling van het project.


Waarom dit project?

We staan in Europa en Nederland voor de opdracht om de CO2 uitstoot ruim te halveren in 2030, op weg naar een klimaatneutraal 2050. De overgang naar schone energie, met name voor de industrie, speelt daarin een belangrijke rol. Geopolitieke ontwikkelingen laten zien dat ons energiesysteem kwetsbaar is en afhankelijk van instabiele landen. Dat maakt de uitdaging alleen maar belangrijker. Groene waterstof is een belangrijke pijler in de energietransitie naar een duurzamer energiesysteem.

De uitgangspositie van de provincie Groningen voor de ontwikkeling van een energiehub waarin  productie, transport en gebruik van waterstof samenkomen is sterk. Naast de aanwezigheid van bestaande industrie en zware mobiliteit die willen verduurzamen, zal er de komende jaren veel nieuwe groene stroom aan land komen en wordt er gewerkt aan de realisatie van waterstofinfrastructuur. 

Ons land heeft uitstekende mogelijkheden voor de productie van groene waterstof. Wij hebben de technologische kennis in huis, we hebben de Noordzee met flink wat windkracht, en er ligt een infrastructuur die goed kan worden uitgebouwd voor het transport van waterstof.


Ons aandeel

NortH2 is een consortium van RWE, Equinor, Eneco en Shell. Daarnaast zijn Gasunie en Groningen Seaports belangrijke ketenpartners voor de ontwikkeling van de groene waterstof in Noord-Nederland.

Met onze brede ervaring en expertise op het gebied van offshore wind, de ontwikkeling van groene waterstofprojecten en verkoop van energie, draagt RWE vanuit verschillende bedrijfsonderdelen bij aan het project.


Wat levert het op?

Met NortH2 willen we gigawatt-schaal groene waterstofproductie realiseren in 2030 en daarna. Hiermee kan een belangrijke eerste stap worden gezet in de verduurzaming van de industrie. Daarnaast dragen we in grote mate bij aan het behalen van de EU-doelstelling om in de komende jaren in heel Europa elektrolysers te installeren met een capaciteit van ten minste 40 gigawatt. Verdere opschaling met waterstofproductie op zee wordt ook bekeken.

Planning

De haalbaarheidsfase is afgerond. Er is in drie jaar tijd veel kennis vergaard op gebied van technologische mogelijkheden, marktontwikkeling en planning. De studie toont de noodzaak van een integrale aanpak aan en laat zien dat grootschalige productie in het noorden mogelijk is.

NortH2 zal zich nu gaan richten op de voorbereiding voor de volgende projectfase met een organisatiestructuur die daarbij hoort.

RWE Image

Waterstof

Jouw vragen over het onderwerp

 

Waterstof is cruciaal in de energietransitie, omdat het schoon is en energieopslagmogelijkheden biedt. Wij beantwoorden graag jouw vragen over waterstof en over onze projecten.