RWE Image

RWE Renewables Benelux B.V.

RWE behoort wereldwijd tot de grootste spelers op het gebied van energieopwekking uit hernieuwbare energiebronnen zoals wind en zon. We ontwikkelen, bouwen en exploiteren in meer dan twintig landen in vijf continenten. Ons doel in de Benelux is om het aantal wind- en zonneparken, zowel op land als op zee, in hoog tempo verder uit te breiden. 

In al onze projecten werken wij onder meer samen met overheden, wetenschap en natuurorganisaties; ook trekken we samen op met lokale belanghebbenden. Door samen te werken, partijen bij elkaar te brengen en kennis te delen vormen we met elkaar een drijvende kracht die de energietransitie verder brengt. Door steeds weer te onderzoeken en te innoveren, blijven we vernieuwen en kunnen we efficiënt, slim en klimaatvriendelijk werken. Want alleen zo kunnen we ons doel bereiken: klimaatneutraal in 2040.

Wind op land

Wind is een belangrijke bron van schone energie. Daarom ontwikkelen, bouwen en exploiteren wij al sinds 1988 windparken in Nederland. Het eerste windpark bouwden we in Urk. Inmiddels zijn wij in Nederland één van de grootste exploitanten van windenergie op land.

Wind op zee

RWE is wereldwijd nummer 2 in windparken op zee. De Benelux is één van de markten waar RWE haar duurzame energieportfolio verder wil uitbreiden. Windparken op zee zijn een essentieel onderdeel van de duurzaamheidsstrategie van RWE.

Zonne-energie

Laat de zon maar schijnen want zonder de zon zou er geen leven op onze planeet zijn. De hoeveelheid energie die zij ons biedt, is onvoorstelbaar. Hier op aarde, op een afstand van 150 miljoen kilometer, ontvangen wij meer dan 1.300 watt uitgestraald vermogen per vierkante meter. Dit betekent dat het aan ons is om hier het goede mee te doen.

Daarom investeert RWE in (grootschalige) zonneprojecten en ondersteunen we elektriciteitsproducenten, exploitanten van centrales en anderen die betrokken zijn bij de ontwikkeling, bouw en exploitatie van zonneparken. Dit doen we zowel op land als op het water.

Wind op land

RWE heeft jarenlange ervaring met eigen windparken.

Lees verder

Wind op zee

Ontwikkeling van wind-op-zee-projecten voor de Benelux

Lees verder

Zonne-energie

RWE steeds actiever met zonne-energie in Nederland.

Lees verder

Werken bij Renewables

Wil je actief meewerken aan de energietransitie?

Bekijk de vacatures