RWE Image

RWE Procurement

Inkoopvoorwaarden

Inkooporders van RWE vinden plaats conform de hieronder vermelde leverings- en servicevoorwaarden alsmede de evt. in de inkooporder vermelde aanvullende voorwaarden van afzonderlijke RWE-maatschappijen. Indien u niet beschikt over deze voorwaarden, kunt u deze telefonisch of per post bij de op de inkooporder vermelde contactpersoon aanvragen of hier op internet bekijken en downloaden. 

Indien voorwaarden zowel in het Nederlands alsook in het Engels beschikbaar zijn, geldt voor uw contract altijd de versie die overeenkomt met de taal van het contract, voor zover daar niet anders bepaald. Voorwaarden, die uitsluitend in één taal beschikbaar zijn, kunnen desondanks voor u van toepassing zijn, als dit in uw contract zo is geregeld.