RWE Image

CO2-cirkel

Het gebruik van biomassa is klimaatneutraal. Bomen en planten nemen tijdens de groei CO2 op. Die CO2 komt weer vrij door verbranding. Uit bossen wordt over een langere periode maximaal evenveel hout geoogst als geplant. Het resultaat is dat het bos evenveel óf meer CO2 opneemt dan dat er vrijkomt bij de verbranding in de centrale. Het systeem is perfect in balans en daarom duurzaam.

Bovendien is biomassa is een hernieuwbare bron: het raakt niet uitgeput, in tegenstelling tot fossiele brandstoffen. Het is een oneindige cyclus.


‘Bij de verbranding van biomassa keert de koolstof, die eerder werd opgenomen door planten toen ze groeien, eenvoudigweg terug naar de atmosfeer.’

International Energy Agency