Waterstof

Sleutel tot het succes van de energietransitie

Waarom waterstof?

Waterstof, ook wel aangeduid als H2, is cruciaal in de energietransitie. Waarom? Omdat groene waterstof een schone grond- en brandstof is voor energie-intensieve processen en je waterstof kunt opslaan en het dus altijd beschikbaar is. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld zonne- en windenergie.

Groene waterstof

Waterstof maken we door middel van elektrolyse. Dit is een proces waarbij water wordt gesplitst in waterstof en zuurstof. Hiervoor is elektriciteit en dus energie nodig. Als deze energie van de zon of de wind komt, spreken we van groene waterstof. Er komt dan geen CO2 vrij bij het produceren van groene waterstof. Heel duurzaam dus! Onze uitdaging is dan ook om waterstof groen te produceren.

We gaan vol voor waterstof

Bij RWE werken we hard aan alles wat met waterstof te maken heeft. Van het produceren en opslaan tot het distribueren ervan. Zo bouwen we op grote schaal elektrolysers om waterstof mee te maken en breiden we onze wind-, en zonneparken uit, zodat die elektrolysers op groene stroom kunnen draaien. Ook werken we aan waterstofproductie op zee in de vorm van project H2opzee.

Toepassen van waterstof

Waterstof kan vooral worden toegepast in sectoren met weinig tot geen schone alternatieven zoals in de zware industrie en bij de productie van brandstoffen. Hier kan groene waterstof de fossiele brandstof of grondstof vervangen, die nodig is voor industriële en chemische processen. Ook bij zwaar transport, zoals luchtvaart en scheepvaart, kan waterstof worden ingezet, maar dan als brandstof.

Onze bijdrage aan de Europese doelstelling

De doelstelling van Europa is om in 2030 in totaal 40 gigawatt aan elektrolysecapaciteit te hebben voor de productie van groene waterstof. Een ambitieus doel! Wij dragen daaraan bij door mee te doen aan veel waterstofprojecten en onze expertise te delen. Lees hieronder meer over onze projecten!

Onze waterstofprojecten

Eemshydrogen

Elektrolyser in Noord-Nederland voor het maken van groene waterstof

Lees verder

FUREC

Waterstof maken van huishoudelijk afval in Limburg.

Lees verder

NorthH₂

Een groene waterstofhub in Noordwest-Europa

Lees verder

H₂opZee

Demonstratieproject op zee voor groene waterstof

Lees verder

Waterstof

Jouw vragen over het onderwerp

 

Waterstof is cruciaal in de energietransitie, omdat het schoon is en energieopslagmogelijkheden biedt. Wij beantwoorden graag jouw vragen over waterstof en over onze projecten.

Je bent misschien ook geïnteresseerd in

Ontdek onze energie in de Benelux

RWE heeft een duidelijke focus op hernieuwbare energie en is een sterke partner op weg naar een groene toekomst.

Lees verder

Wind op zee

Ontwikkeling van wind-op-zee-projecten voor de Benelux

Lees verder

Waterkracht

RWE maakt gebruik van de beperkte mogelijkheden voor waterkrachtcentrales in Nederland.

Lees verder