RWE Image

Groene economie

Biomassa wordt ook gebruikt als basis in de chemische industrie en voor productie van materialen. De circular biobased economy gaat over de overgang van een economie die draait op fossiele grondstoffen naar een economie die draait op biomassa en afval als grondstof.

Biomassa is bij uitstek geschikt om fossiele grondstoffen te vervangen bij toepassingen waar koolstof onmisbaar is, zoals brandstoffen, materialen en chemicaliën. Het kan worden gebruikt voor materialen zoals plastics, chemicaliën, cosmetica en medicijnen.


‘Juist Nederland heeft alles in huis om van de biobased economy een succes te maken: uitstekende landbouwkennis, goede logstiek en een vooraanstaande chemische sector.’

TKI BBE


De verwachting is dat biomassa de komende jaren een steeds belangrijkere rol gaat spelen in onze economie. De belangrijkste redenen hiervoor zijn innovatie, economische kansen, energiezekerheid en het verminderen van broeikasgassen.

Al het goede eruit

Een belangrijke term in de biobased economy is cascadering. Cascadering wil zeggen dat altijd als eerst de componenten met de hoogste toegevoegde waarde uit de biomassa worden gehaald. Hoogwaardige componenten kunnen worden ingezet voor complexe chemische processen, zoals het maken van medicijnen of chemicaliën. Overige onderdelen van de biomassa kunnen dan worden ingezet voor energie-opwek. Zo worden alle bestanddelen optimaal benut. Het feit dat biomassa in Nederland nu vooral wordt ingezet voor de productie van elektriciteit en warmte betekent dat stromen biomassa beschikbaar zijn die deze cascadering op gang kunnen brengen.