Health & Safety

Risicomatrix

De RWE-risico matrix ondersteunt en maakt ons ervan bewust dat we voor aanvang van het werk de vraag stellen: "Wat zijn de risico's van het werk?"

Het linker gedeelte van de risicomatrix staat voor:

  • Wat is het potentieel gevolg van een incident?
  • Kijk in welke regel je uitkomt.

Het bovenste gedeelte van de risicomatrix staat voor:

  • Wat is de kans op een incident met deze gevolgen?
  • Kijk in welke kolom je uitkomt.

Lees uit de kruising van potentiële gevolgen (horizontale regel) en de potentiële kans op een incident (verticale kolom) de getalwaarden. Deze getalwaarden controleren met de waarden van de kleurblokken aan de onderzijde van de risicomatrix.

De risicomatrix is in meerdere talen beschikbaar. Gebruik voor andere taalversies de taalwisseloptie van de website rechtsboven.