RWE Image

Biomassa voor energie

Biomassa is een collectieve term voor biologische (plantaardige) brand- en grondstoffen. De term verwijst naar elk type organisch materiaal, dus alles wat afkomstig is van planten en dieren. Stoffen van organische oorsprong die door geologische (fossiele) processen zijn getransformeerd, zoals steenkool en aardgas, zijn geen biomassa.

Biomassa kan worden omgezet in energie. In dat geval gaat het om organisch materiaal zoals landbouwproducten, groente-afval, hout, mest, plantaardige olie en snoei-afval. De manier waarop dit gebeurt, is via verbranding, vergisting of vergassing.

In Nederland gebruiken we vooral houtige rest- en afvalmaterialen voor het opwekken van elektriciteit en warmte. Dat gebeurt in grote energiecentrales zoals de Amercentrale en Eemshavencentrale, maar ook in kleinere, decentrale installaties en huishoudelijke kachels. RWE gebruikt momenteel in haar centrales vooral pellets: korrels van gedroogd hout. Deze pellets zijn een restproduct van duurzame bosbouw, hout- en papierindustrie. Verder onderzoekt RWE alternatieve soorten biomassa, met name bagasse (restproduct uit de suikerindustrie).