Eemshydrogen

Elektrolyser in Noord-Nederland voor het maken
van groene waterstof

Het project

Eemshydrogen is een waterstofproject van RWE in Noord-Nederland. Het plan is om een elektrolyser te bouwen voor de productie van groene waterstof op het terrein van de Eemshavencentrale. Groene waterstof maak je met behulp van duurzame energie uit wind of zon. De geproduceerde groene waterstof kunnen we opslaan of transporteren naar eindgebruikers zoals de chemische industrie.

Waarom dit project?

Groene waterstof is noodzakelijk voor een succesvolle energietransitie. Eemshydrogen kan bijvoorbeeld schone waterstof leveren aan de transportsector. Of aan de chemische fabrieken op het industrieterrein in Delfzijl, die veel waterstof nodig hebben. De groene waterstof zal deels de grijze vervangen en draagt zo bij aan de vermindering van de industriële koolstofemissies.

RWE Image

Feiten en cijfers

00 MW

Capaciteit

00 ton

CO₂ besparen

00

Huishoudens jaarlijks

RWE’s Tender event

RWE’s tender voor de levering van groene waterstof is op 17 juni van start gegaan. Deze aanbesteding is een unieke kans om uw onderneming te decarboniseren en een voortrekkersrol te spelen in de energietransitie in Noordwest-Europa.
Bij interesse van de aanbesteding kunt u dit kenbaar maken middels ons contactformulier. Dit dient voor maandag 1 juli 2024 om 12:00 PM CET gedeeld te zijn.

In de daaropvolgende periode van 1 juli tot 17 augustus 2024 kunnen geïnteresseerde partijen hun bod indienen. Biedingen kunnen worden ingediend tot zaterdag 17 augustus 2024 om 12:00 PM, CET

Na beoordeling van het bod zal RWE de commerciële besprekingen starten met als doel een investeringsbeslissing voor Eemshydrogen in het vierde kwartaal van 2024 mogelijk te maken. 


Energie van de toekomst

Betrouwbare, duurzame en concurrerende groene waterstof
  • Verzeker je van groene waterstof tegen een gunstige prijs

  • Profiteer van vroege markttoegang en positioneer jouw bedrijf vóór de concurrentie uit

  • Gelegen in de eerste European Hydrogen Valley, een centrum van innovatie en kansen

  • Blijf de Nederlandse en Europese klimaatregelgeving voor met onze duurzame energieoplossingen

RWE Image

Wat levert het op?

Anders dan bij zonne- of windenergie is waterstof niet afhankelijk van het weer. We kunnen waterstof namelijk opslaan en gebruiken op momenten dat we het nodig hebben. Dus ook op windstille en bewolkte dagen. De elektrolyser die we gaan bouwen voor de productie van groene waterstof, krijgt een capaciteit van 50 megawatt. De groene waterstof die de elektrolyser straks produceert, kan tijdens de duur van het project meer dan 250.000 ton CO2 besparen. Dat is te vergelijken met de CO2 uitstoot van dertien duizend huishoudens in een jaar.


Ons aandeel

We lopen graag voorop in de ontwikkeling van groene waterstof en hebben de kennis en de mogelijkheden in huis om het te produceren. Een mooi voorbeeld is de elektrolyser-locatie in Lingen (Duitsland).

Met het project Eemshydrogen dragen we bij aan de schaalvergroting van de productie van groene waterstof.


Projectplanning

We streven ernaar om in 2027 te starten met de productie van groene waterstof.

Waterstof

Jouw vragen over het onderwerp

 

Waterstof is cruciaal in de energietransitie, omdat het schoon is en energieopslagmogelijkheden biedt. Wij beantwoorden graag jouw vragen over waterstof en over onze projecten.