Health & Safety

RWE Generation Geïntegreerd duurzaamheidsbeleid

Wij ondersteunen de RWE Groep duurzaamheidsstrategie en voeren deze consistent in.

 1. Procesveiligheid, Gezondheid en Veiligheid, Milieubescherming, Energie Efficiëntie, Kwaliteit, Informatie Beveiliging en Data Bescherming evenals Bedrijfsbeveiliging zijn heel belangrijk en in lijn met internationale standaarden.
 2. Elke manager en medewerker is verantwoordelijk voor de naleving van dit beleid.
 3. Wij voldoen aan wettelijke eisen en zelfverplichtingen (bv Bettercoal), nemen politieke ontwikkelingen in overweging en stemmen onze acties daarop af.
 4. Wij ontwikkelen onze installaties, benaderingen en processen voortdurend om een bron beschermende en toekomstgerichte energielevering te verzekeren, onder de voorwaarde van economische efficiency.
 5. Wij identificeren relevante kansen om waarde toe te voegen met en risico’s te minimaliseren in al onze activiteiten.
 6. Wij voorzien in het benodigde personeel en de financiële middelen om onze gestelde doelen te bereiken en evalueren regelmatig onze prestaties.
 7. Wij streven naar het voortdurend verbeteren van ons zelf en gebruiken daarbij ook de NWOW aanpak. Wij beoordelen regelmatig de efficiëntie en geschiktheid van onze managementsystemen en bevorderen de stapsgewijze integratie hiervan.
 8. Alle verwondingen zijn vermijdbaar. Gezondheid en Veiligheid komen eerst. Wij willen GEEN ongelukken!
  Wij werken niet als de werkplek, werkomgeving of het werk niet veilig is!
  Wij gedragen ons als rolmodellen!
  Wij houden onze ogen open en kijken niet weg!
  Wij behandelen onze aannemers en RWE medewerkers gelijk!!
 9. Wij begrijpen en vervullen de verwachtingen en eisen van onze interne en externe klanten. Wij vereisen hetzelfde van onze aannemers en partnerbedrijven.
 10. Wij waarderen de prestatie van onze medewerkers. Wij promoten open communicatie en bedrijfs-brede en veilige uitwisseling van informatie.
 11. Wij ontwikkelen onze medewerkers en streven naar continue verbetering van het bewustzijn onze medewerkers over onze managementsystemen.
 12. Wij communiceren openlijk over ons handelen en verzekeren transparantie bij medewerkers en de vertegenwoordigende organen, de RWE Groep en bij het publiek. Wij onderhouden de dialoog met onze buren, autoriteiten en belanghebbenden.

Nikolaus Valerius | Silvia Ortín Rios | Marinus Tabak | Sopna Sury