RWE Image

Cultuurfonds

De Eemshavencentrale van RWE is een grote impuls voor de economie in Groningen en levert een belangrijke bijdrage aan de energievoorziening van Nederland. Wij voelen ons verbonden met de regio en willen dit maatschappelijk onderstrepen door via het RWE Cultuurfonds bij te dragen aan kleinschalige maatschappelijke en culturele projecten in de regio.

Ook al is de Eemshavencentrale groot en imponerend, wij zijn bij het RWE Cultuurfonds vooral gecharmeerd van de kleine of middelgrote projecten uit de dorpen en woongemeenschappen in de regio. Van stichtingen, instellingen, dorps-, buurt- en straatverenigingen, dorps- en buurthuizen en andere kleine organisaties. Zij kunnen om een bijdrage vragen als ze bijvoorbeeld een jubileum vieren. De uitstraling van de activiteiten is dan ook lokaal of regionaal. Ze geven energie, zijn vertrouwd en passen in de regio.

Richtlijnen

We kunnen niet alle aanvragen honoreren. Daarom hanteren we de volgende richtlijnen:

  • De aanvraag komt uit de gemeente Het Hogeland, Delfzijl, Appingedam of Loppersum.
  • De aanvraag dient een algemeen aanvaard maatschappelijk of cultureel doel.
  • Onze bijdrage is mede-ondersteunend. Dat wil zeggen dat onze bijdrage niet alles bepalend mag zijn voor het al dan niet plaatsvinden of slagen van het project.
  • We sponsoren kleine bedragen, waardoor we meer initiatieven kunnen ondersteunen.
  • Meerjarige bijdragen zijn in de regel niet mogelijk.  

Aanvragen die hier niet aan voldoen, worden niet in behandeling genomen.

Geef bij uw aanvraag een omschrijving van het project/de activiteit:

  • Wanneer en waar vindt het plaats?
  • Wie is de doelgroep/zijn de deelnemers/is het publiek?
  • Wat gaat er gebeuren/vindt plaats? Waarom?

Voorzie de aanvraag van een begroting en geef de hoogte aan van het bedrag dat u wilt ontvangen. Na een bijdrage van het fonds overleggen wij met u over de wijze waarop de bijdrage van RWE vermeld kan worden. Heeft u daar al ideeën over, noem ze dan in de aanvraag.

En tot slot: aan een bijdrage van RWE kunnen geen rechten en/of aansprakelijkheid worden ontleend. Over afgewezen verzoeken wordt niet gecorrespondeerd.

Procedure na indienen aanvraag

Vier keer per jaar doet het RWE Cultuurfonds uitspraak over de ingediende aanvragen. In onderstaande tabel kunt u zien voor welke datum uw aanvraag binnen moet zijn om uiterlijk twee weken na de uitspraak bericht te ontvangen.

Aanvraag indienen voor Uitspraak na
19 maart 2024 27 maart 2024
18 juni 2024 26 juni 2024
10 september 2024 18 september 2024
10 december 2024 18 december 2024