RWE Image

Duurzame bosbouw

Bosbouw (productiebossen) is in eerste instantie bedoeld voor de hout- , hardboard en papierindustrie: bossen worden onder andere speciaal aangeplant om hout te kunnen oogsten voor de productie van hout als bouwmateriaal, spaanplaten en voor papier en karton. Hierbij komen reststromen vrij: snoeihout, kromme en rotte bomen, zaagsel. Dit is maximaal 5% van het gehele bos. Deze kunnen, na droging, worden gebruikt om houtpellets voor energie-opwek te maken.


‘Het is van het grootste belang om in gedachten te houden dat we onze bossen van vorige generaties hebben ontvangen, en dat we gezonde of zelfs meer levensvatbare bossen moeten doorgeven aan ons nageslacht.’

Graanul


Productiebossen zijn door mensen aangelegd of door menselijk ingrijpen gevormd. Ze hebben intensief onderhoud nodig. Dat betekent actieve deelname en continue verbetering van beheermethoden en monitoring. Bosbeheerpraktijken zijn gebaseerd op langdurige expertise en wetenschappelijk onderzoek. Goed onderhoud is essentieel om duurzaamheid te garanderen.

Hoe meer duurzaam hout we gebruiken, des te meer bossen we kunnen laten groeien. Zo leidt toegenomen vraag naar hout in het zuiden van de VS tot een jaarlijkse toename van de boomgroei. Nadat de elektriciteitssector is gaan participeren in de markt is het bomenbestand in ZO Amerika met 40 % toegenomen. Daarnaast nemen nieuwe bomen meer CO2 op uit de atmosfeer dan dat er wordt uitgestoten.

Herkomst biomassa 2021

Door middel van certificatie en verificatie toont RWE jaarlijks de duurzaamheid voor 100% aan. Als lid van de stichting Dutch Biomass Certification (DBC) werken we daarom proactief aan de certificering van alle kleine boseigenaren in Zuid-Oost-Amerika. De stimulering dient uiterlijk in 2023 te zijn afgerond.