Ontdek zonne-energie bij RWE

Eigen zonneparken in eigen beheer

Ontdek zonne-energie bij RWE

Eigen zonneparken in eigen beheer

Ontdek zonne-energie bij RWE

Eigen zonneparken in eigen beheer

Ontdek zonne-energie

De kracht van de zon als bron van schone energie: Zonder de zon zou er geen leven zijn op onze planeet. De hoeveelheid energie die zij uitstraalt is onvoorstelbaar. Hier op aarde, op een afstand van 150 miljoen kilometer, ontvangen we meer dan 1.300 watt uitgestraald vermogen per vierkante meter. Het is dus aan ons om dit enorme potentieel te benutten. RWE investeert wereldwijd in grootschalige en kleinere zonneprojecten en wordt ook steeds actiever in Nederland. Wij passen zonnepanelen toe op fabrieksdaken, op land en drijvend op water.

In Nederland heeft RWE twee zonne-energielocaties: Zonnepark Kerkrade en Zonnepark Amer. Samen goed voor zo’n 57.000 panelen, 24 MW pdc (megawatt piek gelijkstroom) dat gelijk staat aan het jaarverbruik van zo’n 6.300 huishoudens. Op Zonnepark Amer staan panelen op het dak, op de grond én drijven ze in het water (floating solar).

Zonne-energie essentieel in de energietransitie

Zonne-energie is een belangrijk onderdeel in de energietransitie en zal de komende jaren verder groeien. Zeker in Nederland, dat door veel dakinstallaties op huizen een vooraanstaande positie inneemt in Europa. De prijzen van zonnepanelen zijn enorm gedaald de laatste jaren.

Wil je onze partner worden?

Help ons bij de groei van de productie van hernieuwbare energie in Nederland

Aanbod voor landeigenaren

RWE’s zonneparken in Nederland

Bekijk hier onze locaties

Lees verder

In één oogopslag

00

Zonneparken in bedrijf

Bijna 00 MWpdc

Totaal opgesteld vermogen

Meer dan 00

Projecten in ontwikkeling en aanbouw

De bouw van een zonnepark vergt relatief weinig tijd, hoewel het vergunningentraject soms langer kan duren. Maar dat betekent niet dat de systemen zelf van korte duur zijn. Integendeel! Als het zonnepark eenmaal klaar is, kan het tot wel 25 jaar of langer functioneren en zo bijdragen aan een duurzame energievoorziening.

Een bijzondere vorm van zonne-energie is Agri-PV, waarbij de oogst van de boer wordt uitgebreid met zonne-oogst op hetzelfde stuk land. Op slechts een deel van percelen met een agrarische bestemming worden dan zonnepanelen geplaatst in een speciale opstelling, die het mogelijk maken naast de productie van zonne-energie ook de agrarische productie te continueren.

RWE Renewables Benelux B.V.

Grote Voort 247
8041 BL  Zwolle

Je bent misschien ook geïnteresseerd in

Ontdek onze energie in de Benelux

RWE heeft een duidelijke focus op hernieuwbare energie en is een sterke partner op weg naar een groene toekomst.

Lees verder

Zonnepark Kerkrade

Het zonnepark beslaat 12 hectare aan velden en weilanden in de gemeente Kerkrade.

Lees verder

Wind op land

RWE heeft jarenlange ervaring met eigen windparken.

Lees verder