RWE Generation SE

Project FUREC is geselecteerd voor subsidie vanuit het EU Innovation Fund

Project FUREC is geselecteerd voor subsidie vanuit het EU Innovation Fund
  • Project FUREC is geselecteerd in de tweede ronde van het EU-innovatiefonds
  • RWE plant groene en circulaire waterstofproductie uit reststromen in Limburg
  • Waterstof uit grondstofrecycling bespaart circa 500.000 ton CO2 per jaar
  • FUREC’s chemische recycling van reststromen is een haalbare, betaalbare en schaalbare technologie in aanvulling op bestaande recycling methoden

Geertruidenberg, 13 juli

RWE Image

"Wij zijn zeer verheugd over de selectie van FUREC door het EU-innovatiefonds. Het toont aan dat wij met ons project een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het koolstofvrij maken van de economie. Voor de chemische industrie biedt waterstof enorme mogelijkheden om het productieproces van grondstoffen duurzamer te maken. Dit is waar ons project om de hoek komt kijken. Met FUREC dragen we bij aan de oprichting van een centrum voor de circulaire economie in de regio Limburg. Tegelijkertijd helpen wij de chemische industrie om haar CO2-uitstoot te verminderen."

Roger Miesen, CEO RWE Generation

Het FUREC-project van RWE, dat in Limburg waterstof gaat produceren uit reststoffen, is door het EU-innovatiefonds een van de 17 geselecteerde projecten om subsidie te ontvangen. 
 
Onder de noemer FUREC (Fuse Reuse Recycle) wil RWE waterstof gaan produceren voor de chemische industrie en helpen in het verder verduurzamen van de productieprocessen. Reststromen, zoals Limburgs restafval, dienen daarbij als vervanger van aardgas bij het maken van waterstof. Het project draagt bij aan de ambitie van onder meer bedrijfsleven, kennisinstellingen en de provincie om Limburg te laten uitgroeien tot een circulaire hub en een waterstofknooppunt tussen de Nederlandse zeehavens en het Duitse Ruhrgebied. Het project zal voor minimaal 130 mensen directe werkgelegenheid opleveren. 
 
FUREC verwerkt restafval tot grondstoffen-pellets, die vervolgens op Chemelot worden omgezet in waterstof, die wordt geleverd aan de kunstmestfabrieken van OCI Nitrogen. Op die manier daalt het aardgasverbruik op Chemelot met ruim 280 miljoen m³ per jaar; vergelijkbaar met het jaarverbruik van ongeveer 200.000 huishoudens. FUREC levert een CO2-reductie op van circa 500.000 ton per jaar. De CO2 die vrijkomt bij de waterstofproductie kan in de toekomst worden afgevangen en opgeslagen of eventueel worden gebruikt als grondstof. Naast lokale afzet op Chemelot kan de waterstof op termijn ook via de (internationale) waterstofinfrastructuur naar de industrie in Rotterdam en het Ruhrgebied worden getransporteerd. 
 
Met de subsidie van het EU-innovatiefonds ontwikkelt RWE het project nu op volle snelheid richting een investeringsbeslissing en zet zij vaart achter de noodzakelijke vergunningsprocedures. Parallel daaraan ontwikkelt RWE de installaties, werkt aan verdere afzet voor de waterstof en het beschikbaar maken van geschikte reststromen.

Verdere Mededelingen

RWE start bouw van grootschalig batterijopslagproject in Nederland

07.02.2024

Lees verder

Wijzigingen in Raad van Bestuur RWE Generation

12.01.2024

Lees verder

RWE geeft groen licht voor grootschalig batterijopslagproject in Eemshaven

21.09.2023

Lees verder