RWE AG

Windenergie wereldwijd in opkomst

RWE Image
  • Global Wind Day zet vandaag windenergie op zee en op land in de schijnwerpers - de sleutel tot een groen energiesysteem
  • RWE investeert massaal in de uitbreiding van windenergie als onderdeel van zijn Growing Green strategie om de energietransitie te ondersteunen
  • Als één van 's werelds toonaangevende energiebedrijven voor hernieuwbare energiebronnen zet RWE de expansie van windenergie voort met een sterke focus op duurzaamheid en innovaties

Geertruidenberg, 15 juni 2023

Windenergie heeft de afgelopen jaren een aanzienlijke groei doorgemaakt. De wereldwijd geïnstalleerde capaciteit heeft indrukwekkende mijlpalen bereikt en is één van de meest concurrerende energiebronnen. Volgens het Internationaal Energieagentschap bestond in 2021 93% van de in totaal 830 GW geïnstalleerde windcapaciteit uit onshore en 7% uit offshore windparken. Windenergie moet aanzienlijk worden uitgebreid om het 'Net Zero Scenario' te bereiken met een jaarlijkse windopwekkingsdoelstelling van 8.000 terawattuur (TWh) in 2030. Ter vergelijking: de elektriciteitsvraag in Europa en Noord-Amerika bedroeg in 2021 in totaal ongeveer 8.500 TWh.

Roger Miesen, Country Chair RWE Nederland: “Global Wind Day staat in het teken van één van onze kerntechnologieën. Windenergie op land en op zee is één van de fundamenten om de wereldwijde energietransitie tot een succes te maken en de klimaatdoelstellingen te halen. Om het gebruik van groene energie te vergroten, investeren we jaarlijks miljarden euro's in windenergie en zetten we ons in om ons portfolio op een milieuvriendelijke manier uit te breiden. Met dit in ons achterhoofd hebben we onszelf ambitieuze duurzaamheidsdoelen gesteld. Zo zullen we bijvoorbeeld uiterlijk vanaf 2030 alleen nog windprojecten uitvoeren die een netto positief effect hebben op de biodiversiteit.”

Duurzaamheid als geïntegreerd onderdeel van RWE's windactiviteiten

RWE is één van 's werelds grootste spelers op het gebied van duurzame energie en loopt voorop bij het bevorderen van duurzaamheid in windenergie. RWE werkt aan volledige circulariteit en netto nul uitstoot, ondersteunt lokale gemeenschappen en de bescherming van biodiversiteit. Het bedrijf heeft een netto positieve impactdoelstelling gesteld voor biodiversiteit in 2030 voor alle nieuwe activa. Om dit te bereiken werkt RWE samen met wetenschappers en maatschappelijke organisaties om de kennis te creëren en te vergroten die nodig is om een netto positief effect te bereiken. Ook heeft RWE zichzelf als doel gesteld om tegen 2030 minstens 90 procent terugwinning te bereiken. Verder heeft het bedrijf zichzelf ambitieuze doelen gesteld, in lijn met het 1,5-graden CO2-reductiepad.

Een demonstratie van innovatie en het gebruik van circulaire materialen is te zien in RWE's Kaskasi, Sofia and Thor offshore windparken, waar recyclebare bladen zullen worden gebruikt. Daarnaast zullen zogeheten GreenTowers worden gebruikt in het windpark Thor. Dit is een voorbeeld van het sluiten van materiaalkringlopen door schroot te gebruiken bij de productie van onderdelen naast groene stroom.

Belangrijke duurzaamheidsprojecten die zijn ingezet bij enkele onshore windparken van RWE zijn onder andere Zwarte Wieken in Nederland om vogels beter te beschermen, het gebruik van blade lift-technologie om het kappen van bomen in windparken in Selinus in Italië te voorkomen of het Orkoien-project in Spanje, waarbij technologieën worden getest om de impact op het milieu tijdens de bouw te verminderen.

Wind op land bij RWE - 17 projecten onder constructie in acht landen

RWE exploiteert wereldwijd meer dan 200 windparken op land. In Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Italië, Polen, Spanje, Zweden en de VS zijn 17 projecten met een totale capaciteit van meer dan 600 megawatt (MW) in aanbouw. Hiertoe behoort het 200 MW project Montgomery Range in Texas.

Supply chain is in snelgroeiende markten van het grootste belang. RWE heeft onlangs een raamovereenkomst getekend met Siemens Gamesa, waarin vaste leveringsdata en een gestructureerde prijsafspraak voor Europese windparken op land zijn vastgelegd. Dergelijke overeenkomsten tussen bedrijven zijn een manier om de planningszekerheid voor zowel ontwikkelaars als fabrikanten te vergroten en om de noodzakelijke opbouw van productiecapaciteit in de toeleveringsketen te ondersteunen met het oog op expansiedoelstellingen in Europa en de VS.

RWE - een ervaren offshore pionier betreedt de drijvende offshore markt

RWE, de nummer twee in offshore windenergie wereldwid (exclusief China), exploiteert 19 offshore windparken met een pro-rata geïnstalleerd vermogen van ongeveer 3,3 GW in vijf landen en is van plan om zijn offshore capaciteit tegen 2030 meer dan te verdubbelen tot 8 GW. Twee offshore windparken, Thor in Denemarken en Sofia in het VK, met een totale capaciteit van 2,4 GW, zijn in aanbouw. Offshore windenergie wint aan belang in de VS, waar RWE een leidende rol speelt. In 2022 verwierf RWE zeebodemleases in offshore-windveilingen voor zowel de oosft - als de westkust, met een totale capaciteit van 3,9 GW (aandeel RWE).

De ervaring van RWE in de toepassing van op de zeebodem gefixeerde offshore-windenergie in combinatie met de eigen technische expertise en wereldwijde aanpak, betekent dat het bedrijf zich in een uitstekende positie bevindt om marktleider te worden in drijvende windenergie en het grootschalige potentieel van diepe wateren over de hele wereld kan ontsluiten. Om al in een vroeg stadium ervaring en een brede technische kennis op te doen, neemt RWE deel aan verschillende spraakmakende drijvende demonstratieprojecten, elk gebaseerd op een ander funderingsconcept. De demonstratieprojecten bieden nu al unieke inzichten in de specifieke uitdagingen en mogelijkheden van deze relatief nieuwe technologie.

RWE windactiviteiten in Nederland

Nederland heeft windenergie op zee een centrale plek gegeven in de strategie om de duurzame energiedoelstellingen te bereiken. In 2023 zal Nederland ongeveer 4,7 GW aan totaal geïnstalleerd vermogen hebben en zullen offshore windturbines 3,3% van alle energie in Nederland leveren. Rond 2030 zou er ongeveer 21 GW aan offshore windparken moeten zijn. Deze zullen dan 16% van alle energie in Nederland leveren en 75% van het huidige elektriciteitsverbruik. Met deze ontwikkelingen neemt Nederland een leidende positie in op het gebied van offshore wind.

Door de aanbesteding voor de bouw van het windpark Hollandse Kust West VII te winnen, betreedt RWE de Nederlandse offshore windmarkt, één van onze belangrijkste strategische groeimarkten in Europa. Tegelijkertijd bevestigt het dat onze jarenlange kennis en expertise uniek zijn. Dit windpark van meer dan 760 GW voor de Nederlandse Noordzeekust bevindt zich momenteel in de ontwikkelfase. Onze perfecte match van energievraag en -aanbod door volledige systeemintegratie en innovatie dient als blauwdruk voor een nieuwe generatie offshore windparken.

Verder wil Nederland in 2030 ten minste 35 TWh aan hernieuwbare energie opwekken uit windprojecten op land en grote zonne-energieprojecten. Eind 2022 is er in totaal 6.045 MW aan windcapaciteit op land. Hiervan is 759 MW gerealiseerd in 2022. Met de projecten die nu in aanbouw zijn, zou de totale windenergiecapaciteit eind 2023 6.880 MW kunnen bedragen. RWE exploiteert momenteel 11 windparken op land in Nederland met een totale capaciteit van 402,5 MW en 1 windpark van 20 MW is in aanbouw.

Ondanks de vele uitdagingen waar we voor staan binnen onshore wind, zoals obstakelverlichting, afstand tussen huizen en de windturbines en geluidsnormen, is RWE vastbesloten om de RES-ambities daadwerkelijk te realiseren, binnen de beoogde tijdlijnen. In al onze projecten werken we nauw samen met overheden, wetenschaps- en natuurorganisaties en lokale belanghebbenden.

We vinden het belangrijk om ons niet alleen te richten op het vergroten van onze hernieuwbare energiecapaciteit, maar ook om op een verantwoorde manier zaken te doen met onze maatschappelijke stakeholders en directe en indirecte ketenpartners die verder gaan dan de huidige wetgeving. Daarom hebben we onlangs de IMVO-overeenkomst ondertekend met de ambitie om volledig te voldoen aan de OESO-richtlijnen en de VN-richtlijnen (voor onze Nederlandse windactiviteiten).  Door samen te werken, kennis te delen en voortdurend te onderzoeken en te innoveren, blijven we efficiënt, slim en klimaatvriendelijk werken.

Beelden van onshore en offshore windparken voor mediagebruik zijn beschikbaar via de RWE beeldbank (rechten: RWE)

Verdere Mededelingen

RWE maakt winnaar van wereldwijde innovatiewedstrijd bekend

27.02.2024

Lees verder

RWE start werkzaamheden windpark Karolinapolder

15.02.2024

Lees verder

RWE en TenneT tekenen overeenkomsten offshore netaansluiting OranjeWind (Hollandse Kust West VII)

12.09.2023

Lees verder