RWE Image

Eerste windpark op primaire dijk

Windpark Oostpolderdijk

Oostpolderdijk is een windpark vlakbij Eemshaven, het noordoostelijkste puntje van de provincie Groningen. Het windpark is gebouwd op de Oostpolderdijk. Dat is een primaire dijk, wat betekent dat die ons beschermt tegen buitenwater. In dit geval dat van de Waddenzee. Een wereldprimeur, want nog nooit eerder werden er op een primaire zeedijk windturbines geplaatst. Bij de aanleg zijn we efficiënt omgegaan met de beperkte ruimte en is er nooit gevaar geweest voor een dijkdoorbraak.

Een uitdaging die vroeg om onderzoek, innovaties en hoogstaande techniek. Je kunt dus wel stellen dat windpark Oostpolderdijk een technisch hoogstandje is.

Project status: In bedrijf

Feiten en cijfers

00

Ingebruikname

00

Aantal turbines

00 meter

Ashoogte

00 MW

Geïnstalleerd vermogen

00 MW

Stroomproductie

ongeveer 00

Huishoudens per jaar

Vaker bouwen op dijken

Nederland heeft zo’n 3.500 kilometer aan primaire waterkeringen en daar liggen volop kansen voor meer windparken. En de innovaties bij windpark Oostpolderdijk, maken het nu ook mogelijk om op grotere schaal windparken op dijken te ontwikkelen.

Voordelen

Windturbines bouwen op primaire waterkeringen heeft veel voordelen:

  • Windturbines dragen bij aan de betaalbaarheid van de waterkering, doordat grondvergoedingen naar de beheerders gaan. En dat betekent minder zware lasten voor de samenleving.

  • De effecten op omwonenden zijn minimaal. Rondom dijken is het vaak ruimtelijk en er wonen relatief weinig mensen.

  • Het gebied rond een dijk is vaak open. Het waait er veel en hard en de windcondities zijn bijna vergelijkbaar met die op zee. Dat zorgt voor een hoge energieopbrengst van het windpark en een maximale bijdrage aan de klimaat- en energiedoelstellingen.


Top 10 van dijkvlakken

We hebben een technische analyse laten maken van de dijkvlakken in Nederland. Denk daarbij aan robuustheid, het risico op een doorbraak en ondergrondse risico’s. En we hebben laten onderzoeken welke omgeving zich het best leent voor een windpark. Denk aan woningen, luchthavens, natuurgebieden, hoogspanningskabels en andere windparken in de buurt van de dijk.

Op basis van deze analyses hebben we een top 10 samengesteld van dijkvlakken die het meest geschikt zijn voor de bouw van een windpark.

RWE Image

Innovaties ook inzetten op andere locaties

De kennis en ervaring die we bij Oostpolderdijk opgedaan hebben, bieden ook kansen voor windparken op andere locaties dan dijken. Bijvoorbeeld op locaties met beperkte ruimte. Een mooi voorbeeld is de kraanopstelplaats. Hiervandaan wordt normaal gesproken de windturbine opgebouwd of onderhouden door diverse onderdelen met kranen omhoog te hijsen. Bij de aanleg van de Oostpolderdijk hebben we door de beperkte ruimte gewerkt met een klimkraan. Nadat we met een kleine kraan de eerste elementen van de windturbine hadden geïnstalleerd, hebben we de klimkraan aan de eerste ringen bevestigd en van daaruit de windturbine verder opgebouwd.

RWE Image

Ook hebben we geleerd hoe we met zo min mogelijk aanpassingen aan de omgeving turbines kunnen bouwen en onderhouden. Zo voerden we materialen pas op het laatste moment aan en monteerden we ze direct, volgens het Just In Time-principe. We kunnen dus veel van wat we geleerd hebben, gebruiken bij de aanleg van nieuwe windparken. Natuurlijk is elk windpark maatwerk, maar altijd staan veilige oplossingen en oog voor de omgeving voorop.


Indrukken

RWE Image
©Klaas Eissens
RWE Image
©Klaas Eissens
RWE Image
©Klaas Eissens
RWE Image
©Klaas Eissens
RWE Image
RWE Image

Je bent misschien ook geïnteresseerd in

Windpark Westereems

Informatie over windpark Westereems.

Lees verder

Windpark Zuidwester

Windpark Zuidwester van RWE is onderdeel van het gigantische windproject Noordoostpolder.

Lees verder

Windpark Karolinapolder

In februari 2024 is RWE begonnen met de werkzaamheden voor de bouw van het windpark Karolinapolder.

Lees verder

RWE Renewables Benelux B.V.

Grote Voort 247
8041 BL  Zwolle