RWE Image

Windpark Westereems

Locatie

Groningen

Aantal turbines

54 (50 x 3 MW, 2 x 6,15 MW und 2 x 4,5 MW)

Ashoogte

98-132 m

Geïnstalleerd vermogen

171 MW (vanaf 2020)

Stroomproductie (in jaarlijks verbruik huishoudens)

147.700

Opgeleverd in

2009, 2012 en 2020

 

In 2009 is het eerste deel van windpark Westereems opgeleverd, dat inmiddels uit drie deelprojecten van RWE bestaat. In de eerste fase zijn er 52 Enercon E82 windturbines opgeleverd met een vermogen van 3 megawatt per stuk. De bouw van windpark Westereems maakte het mogelijk om de oude poldermolen Goliath te steunen. Met financiële middelen vanuit Essent is de molenaarswoning opgeknapt tot een mooie locatie voor vergaderingen. RWE ontvangt hier groepen voor windexcursies.

In 2012 werd windpark Westereems aangevuld met twee testturbines als referentieproject voor een door innogy gerealiseerd windpark op de Noordzee, bestaande uit 48 Senvion M6 turbines met een vermogen van 6,15 megawatt per stuk. Beide turbines zijn zo veel mogelijk met verschillende componenten opgebouwd, zodat op land bekeken kon worden welke technieken offshore het best gebruikt kunnen worden.

Voor de realisatie van een helikopterlandingsplaats in het havengebied zijn twee turbines van het windpark verwijderd. RWE heeft hiervoor twee nieuwe posities toegewezen gekregen in het gebied die in 2020 worden gerealiseerd. Met de herontwikkeling van dit deel van het windpark bestaat Westereems in 2020 uit 50 Enercon E82 turbines, 2 Senvion M6 turbines en 2 Lagerweij L136 turbines.


Onderzoek effecten zwarte wiek bij windturbines uitgebreid door samenwerking met TNO

"Black-Blade" Study | RWE

RWE is onderdeel van het ‘Zwarte Wiek’-onderzoek: zeven van RWE’s windturbines in de Eemshaven hebben één zwarte wiek en twee witte. De provincie Groningen en energiebedrijf RWE laten sinds eind 2021 onderzoeken of het zwart verven van één wiek van een windturbine (wiek) helpt om vogels veilig tussen de windturbines door te laten vliegen. Eerder onderzoek in Noorwegen, op het eiland Smøla, toonde aan dat het zwart verven van één wiek van een windturbine 70% minder vogelslachtoffers onder bepaalde soorten vogels oplevert. Onderzocht wordt of dit ook voor de situatie in Nederland, met andere vogelsoorten en een ander landschap, geldt. In dit onderzoek wordt er met de hand geteld hoeveel vogels er mogelijk tegen een turbine zijn aangevlogen. Daarmee wordt beperkt inzicht verkregen in wanneer en hoe dit is gebeurd. Ook is er geen inzicht in eventuele verschillen in het gedrag van de vogels rond een turbine mét een zwarte wiek en een turbine zonder zo’n zwarte wiek. Dit onderzoek wordt nu uitgebreid. Het nieuwe onderzoek van TNO is er juist op gericht wel gegevens te verzamelen over het gedrag van vogels en zo beter inzicht te krijgen in de effectiviteit van de zwarte wiek. De resultaten van de onderzoeken zijn ook belangrijk voor toekomstige windparken op zee waar handmatig meten/tellen niet mogelijk is.

TNO verbreedt samen met RWE, provincie Groningen en andere publieke en private partners dus het lopende onderzoek. Dat gebeurt door sensoren, camera’s en een radarsysteem in en rond de turbines te plaatsen. TNO onderzoekt met de diverse sensoren onder welke omstandigheden vogels tegen een windturbine aanvliegen en of een zwarte wiek effect heeft op het gedrag van de vogels. Het onderzoek met de extra sensoren zal iets meer dan een jaar lopen om de verschillende seizoenen te kunnen monitoren en sluit aan op het eerste jaar waarin al op andere manieren is gekeken naar de mogelijke effecten van een zwart turbineblad.

Planning & partners

Het onderzoek Zwarte Wiek loopt naar verwachting tot de winter van 2024/25 en is een samenwerkingsverband tussen private partijen in de windindustrie (RWE, Vattenfall, StatKraft, Eneco, Pure Energie en Groningen.NL Energy), verschillende overheden (ministerie van EZK/LNV, Rijkswaterstaat en de provincies Groningen, Flevoland, Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant, Limburg, Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Holland) en de natuursector (Vogelbescherming).

Je bent misschien ook geïnteresseerd in

Windpark Zuidwester

Windpark Zuidwester van RWE is onderdeel van het gigantische windproject Noordoostpolder.

Lees verder