RWE Image

Windturbines aan vervanging toe

Windpark Karolinapolder

Windenergie is op dit moment de meest efficiënte vorm van duurzame energieproductie. Sinds 1998 levert windpark Karolinapolder duurzame energie in de Karolinapolder. Dankzij de vier windturbines langs het Volkerak ter hoogte van Dinteloord, Noord-Brabant, die samen een opgesteld vermogen van 2,4 MW hebben, voorziet het windpark op dit moment in elektriciteit voor circa 1.500 huishoudens. De huidige vier turbines staan er vanaf de start van het windpark in 1998 en zijn inmiddels aan vervanging toe. Voor die vervanging is een plan opgesteld waarbij met inzet van vier nieuwe, hogere windturbines elk (4,8 MW) een nieuw windpark van 19,2 MW gerealiseerd kan worden. Met de vier nieuwe turbines kunnen ruim 20.000 huishoudens van hernieuwbare elektriciteit worden voorzien; dit is dertienmaal meer dan wat op dit moment mogelijk is.

Feiten en cijfers

4 x 00 MW

Aantal turbines

00 meter

Ashoogte

00 MW

Geïnstalleerd vermogen

00

Productie in jaarlijks verbruik van gemiddelde huishoudens

00

Opgeleverd in

Efficiëntere duurzame energieopwekking

In de zoektocht naar meer en efficiëntere duurzame energieopwekking zien we de ontwikkeling dat moderne windturbines veel meer duurzame energie opwekken per turbine dan de huidige generatie windturbines. Dat komt vooral door de grotere hoogte (meer wind) en een grotere rotordiameter (meer windvang). Om vanwege de grotere rotordiameter geen last van elkaars turbulentie te hebben, moeten nieuwe turbines verder uit elkaar staan. De nieuwe windturbines kunnen dus niet op de plek van de huidige worden geplaatst. Daarnaast zijn de bestaande funderingen niet geschikt voor de modernere grotere windturbines.

Plangebied

Het plangebied voor het plaatsen van de nieuwe windturbines ligt in de polder langs de dijk aan het Volkerak in Dinteloord. Het omringende gebied bestaat uit agrarische gronden. Ten noorden ligt het natuurgebied Krammer-Volkerak. Ten noordoosten van het plangebied ligt het bedrijventerrein Dintelmond en de jachthaven Dintelsas. Ten zuidwesten ligt het natuurgebied Dintelse gorzen en ten zuidoosten ligt het dorp Dinteloord.

Opstelling windturbines

Voor het nieuwe windpark is gekozen voor een cluster-opstelling van de windturbines. In deze cluster-variant is uitgegaan van het doortrekken van de bestaande lijn zodat er plaats ontstaat voor twee nieuwe turbines. De overige twee zijn meer landinwaarts gepositioneerd. Daarbij is binnen de mogelijkheden van het gebied rekening gehouden met een zo groot mogelijke afstand tot de woonkern Dinteloord en er zo min mogelijk woningen hinder ondervinden van slagschaduw en geluid.

In de afbeelding hiernaast is de cluster-variant zichtbaar.

Via deze viewer kunt u een visualisatie van het nieuwe windpark vanuit verschillende plaatsen in Dinteloord bekijken. 

Vergunningsproces en start bouw

De nieuwe windturbines zijn onderdeel van het regiobod van de Regionale Energiestrategie (RES) West-Brabant aan de provincie binnen het Energieakkoord. Voor de vervanging van de windturbines is op 12 april 2023 een omgevingsvergunning ontvangen.

Op 6 december 2023 is ook de Natuurvergunning door de Raad van State onherroepelijk verklaard.

RWE gaat nu in overleg met de provincie Noord-Brabant en de gemeente Steenbergen over de volgende stappen om te komen tot realisatie van het nieuwe windpark. 

Zodra meer bekend is over het vervolg, wordt de informatie op deze webpagina aangepast.

RWE Image

Je bent misschien ook geïnteresseerd in

Windpark Westereems

Informatie over windpark Westereems.

Lees verder

Windpark Oostpolderdijk

Oostpolderdijk is een windpark vlakbij Eemshaven, het noordoostelijkste puntje van de provincie Groningen.

Lees verder

Windpark Kattenberg – Reedijk

Aan de snelweg A58 staan 4 windturbines van elk 2,4 MW in lijn opgesteld.

Lees verder

Windpark Sabinapolder

Acht windturbines langs het Volkerak ter hoogte Dintelmond.

Lees verder

Windpark Halsteren

Acht windturbines in de Auvergnepolder bij Halsteren.

Lees verder

Windpark Zuidwester

Windpark Zuidwester van RWE is onderdeel van het gigantische windproject Noordoostpolder.

Lees verder

RWE Renewables Benelux B.V.

Grote Voort 247
8041 BL  Zwolle