RWE Power AG

RWE vervroegt kolenuitfasering Duitsland naar 2030: vijf bewoonde dorpen en drie boerderijen blijven bestaan, de voormalige nederzetting Lützerath wordt ontmanteld

RWE brings coal exit forward to 2030: Five inhabited villages and three farmsteads to remain, former settlement of Lützerath to be demolished
Uitbreiding van het mijngebied
  • Vordering van Lützerath noodzakelijk vanwege energiecrisis, ontmanteling begint
  • Alle oorspronkelijke bewoners hebben het terrein verlaten, alle vergunningen zijn aanwezig
  • Bedrijf roept op tot voorzichtigheid en waarschuwt voor gevaren bij protestacties

Essen/Keulen, 11 januari 2023

Vandaag begint RWE Power met de ontmanteling van de voormalige nederzetting Lützerath. De nederzetting zal dan worden gebruikt voor de bruinkoolmijn Garzweiler. Alle noodzakelijke vergunningen en gerechtelijke uitspraken zijn verkregen en de oorspronkelijke bewoners hebben het terrein allang verlaten.

De ingebruikname maakt deel uit van een uitgebreide politieke overeenkomst tussen het Duitse ministerie van Economische Zaken en Klimaatactie, het ministerie van Economische Zaken, Industrie, Klimaatactie en Energie van de deelstaat Noordrijn-Westfalen en RWE. Deze overeenkomst werd in oktober 2022 publiekelijk bekend gemaakt en houdt onder meer in dat RWE het uitfaseren van kolen in Duitsland met 8 jaar vervroegt tot 2030. Dit komt overeen met een halvering van de eerder geplande levensduur van de kolengestookte centrales van het bedrijf; RWE zal hiervoor geen extra compensatie ontvangen. Intussen hebben de Duitse Bundestag en de Bundesrat de vervroegde kolenuitfasering van RWE verankerd in een amendement op de kolenuitfaseringswet. Door de versnelde afbouw wordt de benodigde hoeveelheid steenkool uit de mijn van Garzweiler ongeveer de helft minder. Hierdoor blijven de gedeeltelijk bewoonde dorpen Keyenberg, Kuckum, Oberwestrich, Unterwestrich en Berverath, inclusief de drie bewoonde Holzweiler boerderijen (Eggeratherhof, Roitzerhof, Weyerhof) behouden. Niemand hoeft daar dus te verhuizen.

Anderzijds is de steenkool die onder de voormalige nederzetting Lützerath ligt (dit is dicht bij de huidige bruinkoolmijn van Garzweiler), nodig om in deze energiecrisis de bruinkoolvloot op hoge capaciteit te laten draaien en zo gas te besparen bij de elektriciteitsopwekking in Duitsland. Tegelijkertijd is voldoende materiaal nodig voor een hoogwaardige hercultivering van de voormalige dagbouwmijnen. Onafhankelijke rapporten in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, Industrie, Klimaatactie en Energie van de deelstaat Noordrijn-Westfalen bevestigden duidelijk de noodzaak om het gebied onder de voormalige nederzetting te benutten. Deze rapporten en de politieke overeenkomst zijn openbaar.

Maatregelen in en rond Lützerath om alle betrokkenen te beschermen

Eén van de eerste veiligheidsmaatregelen is het plaatsen van een 1,5 kilometer lang bouwhek. Dit hek markeert het bouwterrein, waar de resterende gebouwen, nevenvoorzieningen, wegen en rioleringen van de voormalige nederzetting de komende weken worden afgebroken. Bomen en struiken worden ook weggehaald. Daarna kan de dagbouwmijn van Garzweiler, die al in de buurt ligt, beginnen met het ontginnen van de bruinkool voor de elektriciteitsproductie in de elektriciteitscentrales in de regio. Tevens worden er voldoende aarde en löss (een zeer fijnkorrelige grondsoort) afgegraven voor hoogwaardige landschapsarchitectuur en recultivatie.

De ingebruikname van de voormalige nederzetting Lützerath maakt deel uit van een juridisch proces dat al tientallen jaren duurt. De dagbouwmijn van Garzweiler, waar de voormalige nederzetting zich bevindt, werd al in 1995 goedgekeurd. Het kleine dorp telde oorspronkelijk iets minder dan 100 inwoners en die zijn inmiddels allemaal verhuisd - de meesten van hen verhuisden ongeveer 8 kilometer verderop naar Neu-Immenrath. Hun verhuizing werd in april 2017 voltooid. Een groot deel van de voormalige nederzetting is al gesloopt.

Oproep tot voorzichtigheid, aanvaarding van de rechtsstaat en geweldloosheid
Momenteel verblijven in de voormalige nederzetting alleen nog mensen die de gebouwen en terreinen van RWE Power illegaal bezetten. Het bedrijf betreurt dat het geplande afbouwproces alleen onder zware politiebescherming kan plaatsvinden en dat tegenstanders van de dagbouwmijn oproepen tot illegale verstoringen en criminele handelingen.

Uit voorzorg wil RWE Power de demonstranten wijzen op de gevaren die komen kijken bij de bediening van de apparatuur en de werkprocessen en dat deze niet te overzien zijn voor mensen die niet vertrouwd zijn met de omgeving. Toegang tot de locaties is dus niet toegestaan voor onbevoegden. Wie deze regels negeert, brengt zijn gezondheid en veiligheid in gevaar en riskeert vervolging. RWE roept potentiële demonstranten op de bedrijfsterreinen niet te betreden, niet deel te nemen aan onwettige handelingen en tijdens de protestactie kalm te blijven. Geweld tegen de politie of ander personeel op het terrein is volstrekt onaanvaardbaar.

RWE doet een beroep op de krakers om de rechtsstaat in acht te nemen en de illegale bezetting van gebouwen, installaties en terreinen van RWE vreedzaam te beëindigen. Niemand mag zijn eigen gezondheid en leven in gevaar brengen door deel te nemen aan illegale activiteiten.

 
RWE vervroegt kolenuitfasering Duitsland naar 2030: vijf bewoonde dorpen en drie boerderijen blijven bestaan, de voormalige nederzetting Lützerath wordt ontmanteld
Gebied na recultivatie

Downloads

Verdere Mededelingen

RWE ontvangt subsidie voor Eemshydrogen-project om elektrolyser van 50 megawatt te bouwen voor de productie van groene H2

29.04.2024

Lees verder

RWE start werkzaamheden windpark Karolinapolder

15.02.2024

Lees verder

RWE start bouw van grootschalig batterijopslagproject in Nederland

07.02.2024

Lees verder