RWE Generation NL

RWE onderzoekt nieuwe biogrondstof Amercentrale

RWE Image

Geertruidenberg, 18 September 2020

RWE gaat een verdere verkennende test doen naar een nieuwe duurzame biogrondstof. In de Amercentrale in Geertruidenberg wordt met Raizen (een van ’s werelds leidende biobrandstof producenten) onderzocht of duurzame elektriciteit en warmte geproduceerd kan worden met bagasse; een vezelachtig restproduct dat overblijft na duurzame rietsuikerteelt. In 2019 kondigde het energiebedrijf al aan om een dergelijk onderzoek met bagasse-pellets te gaan doen. De test is afgelopen dinsdag begonnen en duurt 10 tot 14 dagen.

“Bij het verwerken van suikerriet komt veel bagasse beschikbaar die als duurzame biogrondstof kan worden ingezet. Met onze test willen we een volgende stap zetten en onder meer nagaan wat de technische potentie is van bagasse als duurzame biogrondstof, te meer omdat het een restproduct is waarvan momenteel een enorm potentieel onbenut blijft”, zegt Taco Douma, directeur Continental Europe bij RWE. Ook gaan we na op welke wijze we lokale suikerriettelers kunnen helpen bij het optimaliseren van hun productieprocessen”. Vooruitlopende op de test heeft Solidaridad, in samenwerking met RWE, de visie op mogelijke voor- en nadelen van bagasse-pellets als biobrandstof van diverse stakeholders in Brazilië en Nederland geïnventariseerd.

In de test op de Amercentrale worden technische aspecten onderzocht, zoals logistiek, opslag, verbranding en emissies van bagasse-pellets. Ook wordt gekeken naar de samenstelling van reststoffen (vlieg-, gips- en bodemas) die overblijven en geschikt zijn voor hoogwaardige toepassing in wegen- en woningbouw.

Over bagasse

Bagasse is de verzamelnaam van het vezelachtige restproduct dat overblijft nadat sap uit de stengels van suikerriet is geperst. Na het oogsten van suikerriet groeien de suikerrietstengels weer aan, waarna het opnieuw geoogst kan worden. Het betekent dat eenzelfde suikerrietplant meermaals CO2 kan opnemen en opslaan (korte CO2-cyclus). Na het oogsten blijft een klein deel van het suikerrietstro (bladeren) achter op het land, zodat de nutriënten- en vochtbalans van de landbouwgrond goed blijft. De bagasse die voor de test wordt gebruikt, is afkomstig van duurzame suikerrietplantages ten westen van Sao Paolo op meer dan 2.000 kilometer afstand van het Amazonegebied. De plantages zijn Bonsucro gecertificeerd en worden beheerd door Raizen. Samen met Solidaridad (die ook een bijdrage levert aan Raizen’s programma ELO) werkt het bedrijf aan ketentransparantie en duurzame productie van rietsuiker. Raízen was ook het eerste bedrijf dat zich liet certificeren door Bonsucro, een internationale certificering die erop gericht is om wereldwijd hoge normen voor de sociale, economische en ecologische productie van suikerriet te garanderen. 

Brazilië is de grootste suikerriet producent van de wereld. In het land wordt de energievraag voor een groot gedeelte voorzien door waterkracht en andere manieren, zoals biobrandstoffen en in toenemende mate wind en zon. In Nederland is het de verwachting dat op termijn een tekort is aan duurzame CO2-neutraal regelbare elektriciteitsopwekking. Met haar centrales, waaronder de Amercentrale, springt RWE flexibel bij op het moment dat windmolens en zonneparken niet voldoende elektriciteit opwekken om aan de elektriciteitsvraag te voldoen. Daarmee levert het bedrijf een belangrijk bijdrage aan de leveringszekerheid in Nederland en Europa. 

Downloads

Verdere Mededelingen

RWE ontvangt subsidie voor Eemshydrogen-project om elektrolyser van 50 megawatt te bouwen voor de productie van groene H2

29.04.2024

Lees verder

Roger Miesen draagt het management van RWE Generation over aan Nikolaus Valerius

28.03.2024

Lees verder

RWE start bouw van grootschalig batterijopslagproject in Nederland

07.02.2024

Lees verder