RWE Image

Zonnepark Amer

Ons zonnepark bij de Amercentrale laat zien hoe we conventionele energiecentrales gebruiken voor het opwekken van hernieuwbare energie. Het park is de laatste jaren flink gegroeid. In 2018 zijn we gestart met zonnepanelen op het dak van de centrale. Later hebben we ook panelen geplaatst op de grasvelden eromheen. En inmiddels hebben we op de vijver achter de koeltoren ons allereerste drijvende zonneproject gerealiseerd. Zonnepark Amer past in onze ambitie om innovatieve oplossingen te ontwikkelen en te implementeren die bijdragen aan het verduurzamen van de energievoorziening en het elektriciteitssysteem. 

Zonnepark Amer in cijfers

00

Ingebruikname

(uitgebreid in 2021)

00

Totaal aantal panelen

00 MWp DC

Output in megawatt peak direct current

00

Ongeveer gelijk aan het jaarverbruik van huishoudens

Zonnepark op het dak

Sinds 2018 hebben we een zonnepark op het dak van onze Amercentrale. Op het gebouw liggen 2.025 zonnepanelen die samen een hoeveelheid energie produceren waarmee 150 huishoudens een jaar vooruit kunnen. Dat komt neer op 525.000 kilowattuur (kWh). De panelen liggen in een hoek van 10ο op het dak en zijn op het zuiden gericht. De hele zonne-installatie weegt zo’n 91.000 kilo. Een gewicht waarvan we weten dat het dak het probleemloos kan dragen. De stoeptegels die de panelen bij sterke wind op hun plaats houden, zorgen voor het grootste deel van dat gewicht: 71.000 kilo. De stroom die de zonnepanelen opwekken, gaat naar het bedrijfsnet van de Amercentrale.

RWE Image

Panelen op het dak Amercentrale

00

Ingebruikname

00

Aantal panelen

00 MWp DC

Vermogen in megawattpeak gelijkstroom

00

Ongeveer gelijk aan het jaarverbruik van huishoudens

Zonnepark op de grond

Op de grasvelden waar ooit de oude eenheden Amer 4 en 5 stonden en op het grasveld naast de Amercentrale hebben we in totaal 5.760 zonnepanelen geplaatst. Die panelen staan op 2.160 betonblokken van 670 kilo per stuk. De panelen staan onder een hoek van 15ο en zijn op het zuiden gericht. Ze produceren 2.038.000 kWh per jaar. Dat is te vergelijken met het jaarlijkse energieverbruik van zo’n 560 huishoudens. Bij de realisatie van het zonnepark op de grond hebben we 5 kilometer aluminium en 15 kilometer koperkabel gebruikt om alle panelen aan elkaar en op de 20 omvormers aan te sluiten. Die omvormers zetten de gelijkstroom (dc) om in wisselstroom (ac).

RWE Image
RWE Image
RWE Image
RWE Image

Panelen op de grasvelden rond Amercentrale

00

Ingebruikname

00

Aantal panelen

00 MWp DC

Vermogen in megawattpeak gelijkstroom

00

Ongeveer gelijk aan het jaarverbruik van huishoudens

Zonnepark op water

Op de voormalige koelvijver bij de Amercentrale liggen sinds 2021 13.400 zonnepanelen.

Het is het allereerste drijvende zonneproject van RWE wereldwijd en is een mooi voorbeeld van onze blijvende betrokkenheid bij de energietransitie. 3,8 van de in totaal 6,1 hectare wateroppervlak is bedekt met zonnepanelen die we onder een hoek van 10ο geplaatst hebben in een oost-west opstelling.

Hierbij is de helft van de panelen op het oosten en de andere helft op het westen gericht. Zoals het dak van een huis. 

RWE Image
RWE Image
RWE Image
RWE Image

We hebben de panelen minimaal 10 meter uit de kant gehouden, om de dieren en planten te beschermen. De vijver heeft geen verbinding met open water, dus er zwemmen weinig vissen in. We hebben 52 betonblokken van 4,6 ton per stuk op de bodem geplaatst, waaraan we de panelen hebben verankerd met stevige kabels. Die nylon kabels zijn deels rekbaar zodat ze kunnen meebewegen met de wind en het water. We hebben 25 kilometer kabel gebruikt om de panelen elektrisch met de oever te verbinden en de geproduceerde elektriciteit toe te voegen aan het elektriciteitsnet van de centrale.  

Maar gaan elektriciteit en water wel samen? De zonnepanelen, omvormers en alle kabels zijn op drijvers gemonteerd. Ieder zonnepaneel heeft een eigen drijver. Ook zijn er extra drijvers aangebracht om looppaden te creëren voor onderhoud aan het zonnepark. 

Natuurlijk zijn alle gebruikte materialen waterbestendig en daarom gaan elektriciteit en water prima samen op deze voormalige koelvijver. 

Panelen op vijver achter Amercentrale

00

Ingebruikname

00

Aantal panelen

00 MWp dc

Vermogen in megawattpeak gelijkstroom

00

Ongeveer gelijk aan het jaarverbruik van huishoudens

Indrukken

Deze time lapse video geeft weer hoe het drijvende zonnepark wordt gemonteerd.
RWE Image
RWE Image
RWE Image
RWE Image
RWE Image
RWE Image
RWE Image

Je bent misschien ook geïnteresseerd in

Zonnepark Kerkrade

Het zonnepark beslaat 12 hectare aan velden en weilanden in de gemeente Kerkrade.

Lees verder

Amercentrale

Duurzame biomassa vervangt geleidelijk steenkool

Lees verder

Windpark Westereems

Informatie over windpark Westereems.

Lees verder