RWE Image

Clauscentrale C

Toekomstvisie

Provincie, gemeente en RWE starten gezamenlijk onderzoek naar toekomstperspectief terrein Clauscentrale en omgeving

Energietransitie

Het energielandschap verandert. Vroeger werd met grote centrales op enkele tientallen grote locaties in Nederland elektriciteit geproduceerd. Nu verschijnen op steeds meer plaatsen in Nederland windparken, zonneweides en kleinere centrales. Huishoudens en bedrijven leggen zonnepanelen op het dak. Van slechts consument worden ze ook producent van elektriciteit. Elektriciteit wordt opgeslagen in batterijen voor gebruik later. Ontwikkelingen zoals waterstof komen eraan als mogelijke vervanger van aardgas. Geothermie lijkt steeds belangrijker te worden voor lokale warmtenetten. De energietransitie raakt ons allemaal. De centrale vraag daarbij is hoe wij het toekomstige energielandschap gaan inrichten. Onderdeel van dat energielandschap is het terrein in Maasbracht waarop de Clauscentrale staat.

Stand van zaken onderzoek toekomst Clauscentralegebied

In opdracht van Gemeente Maasgouw, provincie Limburg en RWE wordt er onderzoek gedaan naar het toekomstperspectief van de Clauscentrale en de directe omgeving daaromheen. Begin dit jaar is het onderzoek gestart. Er wordt nu gewerkt aan het uitwerken van drie onderscheidende concept-toekomstscenario’s voor het Clauscentralegebied. Na de zomer – op donderdag 28 september – volgt hier een tweede participatiebijeenkomst over.

Bij het opstellen van de mogelijke toekomstscenario’s wordt gekeken naar de technische en ruimtelijke mogelijkheden van het gebied. Daarnaast worden de opbrengsten uit straatgesprekken, de participatiebijeenkomst in april en de berichten in de mailbox meegenomen. Uit deze concept-scenario’s wordt dit najaar een richtinggevend toekomstperspectief samengesteld door de gemeente Maasgouw, provincie Limburg en RWE.

Twee participatiesessies afgerond

Inmiddels zijn op 12 april en 28 september 2023 participatiesessies gehouden.

Benieuwd naar wat er tijdens deze sessies is gepresenteerd en opgehaald?

Wilt u meer weten over het onderzoek en de volgende stap? Kijk dan regelmatig op de website van de gemeente Maasgouw.

Clauscentrale BouwApp | RWE in de Benenlux

Je bent misschien ook geïnteresseerd in

Clauscentrale

Moderne aardgasgestookte centrale en nabijgelegen waterkrachtcentrale

Lees verder

Vergunning

De vergunning wordt aangepast aan de huidige situatie.

Lees verder

Zonnepark Claus

De Clauscentrale gaat voor duurzame elektriciteit.

Lees verder