RWE Image

Richtlijnen voor medewerkers en zakenpartners

De RWE gedragscode

De regels waar wij ons aan houden

De integriteit van ons handelen is een belangrijke voorwaarde voor duurzame succesvolle groei. De in de RWE gedragscode vastgelegde principes vormen het kader voor de zakelijke en sociale activiteiten van RWE. Hiermee willen wij onze medewerkers en zakenpartners stimuleren tot het nemen van verantwoordelijkheid. De RWE gedragscode is bedoeld om hen een duidelijke leidraad te bieden bij hun dagelijkse werkzaamheden. Hij garandeert dat onze activiteiten in overeenstemming zijn met de wet en met sociale en culturele normen en waarden. Hij is gebaseerd op de beginselen van het Global Compact van de Verenigde Naties, waarbij wij ons in 2004 hebben aangesloten, en de OESO-beginselen voor multinationale ondernemingen.

Om de principes van de RWE Gedragscode als richtlijnen voor alle partijen te verankeren, wordt deze gebruikt als basis voor alle andere bedrijfsregelingen.

Bekijk hier de Gedragscode als PDF-bestand: