RWE Generation SE

RWE’s BECCUS project levert met emissiereductie en koolstofverwijdering cruciale bijdrage aan klimaatneutraal elektriciteitssysteem in Nederland

RWE Image
  • Om aan de reductiedoelstellingen te voldoen zijn op nationale, Europese en mondiale schaal omvangrijke hoeveelheden negatieve emissies onvermijdelijk
  • Project BECCUS van RWE leidt tot verwijdering van CO2, draagt bij aan verduurzaming van de industrie én zorgt voor meer duurzame energie
  • RWE’s centrales Amer en Eemshaven spelen in combinatie met afvang CO2 essentiële rol bij halen Nederlandse klimaatdoelen
  • RWE is klimaatneutraal tegen 2040

Geertruidenberg, 20 juni 2023

Het creëren van een duurzaam energiesysteem is de kern van de bedrijfsstrategie van RWE en daarom streeft het bedrijf er naar om zijn uitstoot te verminderen in lijn met het 1,5-graden reductiepad. Bovendien faseert RWE kolen uit rond 2030 en is het bedrijf klimaatneutraal rond 2040. Dit sluit goed aan bij de klimaatdoelstellingen van de Nederlandse overheid. Die wil de uitstoot in 2030 met 55-60% (in lijn met het Akkoord van Parijs) en in 2050 met 95% hebben teruggebracht. Deze doelen zijn niet haalbaar zonder het uit de atmosfeer verwijderen van CO2, zo concludeerden zowel het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) als het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) eerder.

BECCUS voor negatieve CO2-emissies

Met het project BECCUS (Bio-Energy Carbon Capture Utilisation & Storage) is het de bedoeling om in de Amer- en Eemshavencentrale van RWE, CO2 van duurzame, biogene oorsprong te hergebruiken en op te slaan. Dit resulteert in 2030 en verder in negatieve CO2-emissie van 11-14 megaton. Dat komt neer op tussen de 7-9% van de jaarlijkse CO2 -uitstoot van heel Nederland. Ter vergelijking: om de klimaatdoelstellingen te halen heeft het kabinet volgens PBL nog een gat van tussen de 12 en 36 megaton CO2 op te vullen. De inzet van RWE levert daaraan een grote bijdrage.

Op dinsdag 20 juni 2023 presenteerde RWE het project BECCUS in Den Haag aan onder meer overheid en industrie. De planning is om, mits technisch en economisch haalbaar, vanaf 2030 negatieve emissies en groene CO2 te produceren.

Roger Miesen, CEO van RWE Generation SE: “Gedreven door onze missie ‘Our energy for a sustainable life’ wil RWE ook in Nederland de omslag maken naar een bedrijf dat CO2 versneld uit de atmosfeer verwijdert. Daarmee kiezen we duidelijk voor een breuk met het verleden, waarin gas en steenkolen de belangrijkste brandstoffen waren. Zowel bij de Amercentrale als bij de Eemshavencentrale is het onze ambitie om de centrales te laten fungeren als een schakel in een op termijn volledig gesloten- CO2 kringloop.”

Elektriciteitscentrales voor flexibel en regelbaar vermogen

In de visie van RWE bestaat de productie van negatieve emissies en biogene CO2  naast de geplande grootschalige uitbouw van onder meer wind en zon, opslag in batterijen en de productie van waterstof (zowel op land als op zee). Aanvullend is flexibel en regelbaar vermogen nodig voor dagen dat er onvoldoende duurzame energie beschikbaar is. Hierin spelen de elektriciteitscentrales van RWE een belangrijke rol. RWE heeft enerzijds het plan om de gascentrales geschikt te maken voor groene- of blauwe waterstof en anderzijds, om niet afhankelijk te worden van één techniek, het plan voor het BECCUS project.

De centrales met BECCUS hebben, naast de productie van elektriciteit, het voordeel van negatieve emissies en de productie van duurzame, biogene CO2  waarmee biobrandstoffen – en plastics gemaakt kunnen worden als vervanging van fossiele productie. Het opslaan van de CO2  kan bijvoorbeeld in gasvelden in de Noordzee en voor de kust van Noorwegen, waar aan dergelijke projecten wordt gewerkt.

CO2-neutrale en -negatieve elektriciteitsproductie met BECCUS

De Amercentrale en de Eemshaven draaien nu, naast kolen, op respectievelijk 80% en 20% organische reststromen. Dit betekent dat een overeenkomstig deel van de productie CO2-neutraal is. Het bedrijf kiest voor een strategie waarin de energiecentrales over enkele jaren onderdeel zijn van zowel een organische als een CO2-kringloop.

De koolstofmoleculen uit de biogene CO2 vormen de basis van het BECCUS-project. Geheel volgens de principes van de circulaire economie, vormen deze geen afval maar een biogrondstof, waar veel belangstelling voor bestaat vanuit de chemische industrie, land- en bosbouw en de beton- en cementindustrie. Samen met haar nationale en internationale leveranciers realiseert RWE dat zowel de biomassa als de biogene CO2 optimaal worden benut, resulterend in een neutrale en zelfs negatieve CO2-balans.

Downloads

Verdere Mededelingen

RWE start bouw van grootschalig batterijopslagproject in Nederland

07.02.2024

Lees verder

Wijzigingen in Raad van Bestuur RWE Generation

12.01.2024

Lees verder

RWE geeft groen licht voor grootschalig batterijopslagproject in Eemshaven

21.09.2023

Lees verder