RWE Generation SE

RWE lanceert project BECCUS voor grootschalige afvang en opslag van CO₂

RWE launches project for large-scale capture and storage of CO₂
  • Negatieve CO₂-emissies essentieel voor halen klimaatdoelstellingen
  • RWE’s Eemshavencentrale en Amercentrale kunnen 11 – 14 megaton negatieve CO₂ per jaar leveren
  • Kennis en technologie over negatieve emissies aanwezig, opschaling en versnelling overheidsbeleid gevraagd

Geertruidenberg, 13 december 2022

RWE Image
"Met onze uitgebreide investerings- en groeistrategie 'Growing Green' investeren we dit decennium meer dan 50 miljard euro wereldwijd in wind, zon, opslag, groene waterstof en het verduurzamen van bestaande centrales. Onderdeel daarvan is het project BECCUS (Bio-Energy Carbon Capture Utilisation & Storage), waarmee we in de Amer- en Eemshavencentrale CO₂ van duurzame, biogene oorsprong hergebruiken en opslaan. Dit resulteert in 2030 in een negatieve emissie van 11-14 megaton. Dat komt neer op tussen de 7 en 9 procent van de jaarlijkse CO₂ -uitstoot van heel Nederland. Ter vergelijking: om de klimaatdoelstellingen te halen heeft het kabinet volgens PBL nog een gat van tussen de 12 en 36 megaton CO₂ op te vullen. De inzet van RWE levert daaraan een grote bijdrage."

Roger Miesen, CEO van RWE Generation SE

Om de anderhalve graad doelstelling te halen, moet de hoeveelheid CO₂ in de lucht drastisch omlaag. Een manier om dit te doen is minder CO₂ aan de atmosfeer toevoegen maar dat is niet voldoende. Op Europese en wereldwijde schaal zijn omvangrijke hoeveelheden negatieve emissies waarmee netto CO₂ aan de lucht wordt onttrokken onvermijdelijk, zo concludeerden het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het kabinet de afgelopen jaren. Ook in Nederland is dit onmisbaar op (middel)lange termijn. Uit de recent gepubliceerde Klimaat- en Energieverkenning blijkt een groot gat te zitten richting 2030: het PBL verwacht minimaal 39% en maximaal 50% CO₂-reductie bij bestaand beleid, terwijl 55% de minimale doelstelling was en 60% de streefdoelstelling. Dit is een gat van 12 tot 36 megaton. In Nederland staat inmiddels een flink aantal bedrijven en startups klaar om hiermee aan de slag te gaan, waaronder RWE.

Taskforce Negatieve Emissies (TNE)
RWE presenteerde de plannen voor het BECCUS-project tijdens de aftrap van de Taskforce Negatieve Emissies (TNE). In de Taskforce, die is opgericht door de CCU-alliantie in samenwerking met de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE), werken bedrijven en wetenschappelijke instellingen aan afvang en vastlegging van CO₂ in producten en processen, leidend tot vermeden en negatieve emissies. Er zijn inmiddels diverse initiatieven die atmosferische en biogene CO₂ kunnen afvangen en vastleggen onder de grond (BECCS), in producten (BECCUS) en in de natuur (Nature Based Solutions, NbS).

Negatieve emissies geen excuus voor uitgestelde actie
Volgens RWE is duurzame energie opgewekt door wind en zon het werkpaard van de energietransitie maar blijven de energiecentrales een belangrijke rol spelen vanwege het regelbaar of flexibel vermogen. Dit is essentieel voor een betrouwbaar, duurzaam energiesysteem in Nederland. RWE verduurzaamt dan ook haar energiecentrales, door gas te vervangen door groene waterstof en met de kolen- en biomassagestookte centrales gaat het bedrijf nog een stap verder. Hier is het de ambitie om de centrales stap voor stap naar 100% biobrandstoffen te brengen en CO₂-afvang, hergebruik en opslag toe te voegen, mits technisch en economisch haalbaar.

RWE wil de afgevangen CO₂ deels herbruiken voor duurzame plastics en biobrandstoffen en het andere deel wil het bedrijf opslaan. Daarmee ontstaat negatieve CO₂. Dat opslaan kan bijvoorbeeld in gasvelden in de Noordzee en voor de kust van Noorwegen, waar aan dergelijke projecten wordt gewerkt.

Snelheid gevraagd van overheid
Kennis en technologie zijn aanwezig en steeds meer bedrijven baseren hun strategie voor de komende jaren op de route van negatieve emissies. Maar opschaling en snelheid zijn nodig om tot grootschalige ontwikkeling te komen. Het kabinet heeft echter nog geen beleidsvisie en bij bedrijven is er versnipperde kennis en ervaring over de bedrijfsmatige toepassing van CO₂-afvang en hergebruik. De Taskforce Negatieve Emissies (TNE) wil hier verandering in brengen en geeft in een Manifest aan wat daarvoor nodig is, zoals bijvoorbeeld de ontwikkeling van een routekaart voor negatieve emissies, ondersteuning en stimulering van de technologieën en het creëren van een markt.

Verdere Mededelingen

SolarDuck en RWE installeren Offshore Floating Solar platform ‘Merganser’ op testlocatie in de Noordzee

04.07.2024

Lees verder

RWE ontvangt subsidie voor Eemshydrogen-project om elektrolyser van 50 megawatt te bouwen voor de productie van groene H2

29.04.2024

Lees verder

Roger Miesen draagt het management van RWE Generation over aan Nikolaus Valerius

28.03.2024

Lees verder