Health & Safety

H&S incidenten

Melden van incidenten of onveilige situaties

Wij kijken bij RWE niet weg van risicovolle situaties of gedrag. Maar ook goede voorbeelden vernemen wij graag. HSE-incidenten, positieve- en risicovolle situaties of gedrag kunnen gemeld worden via de RWE contactpersoon of de Teamleider van Operations.

Bij het observeren van onveilig gedrag wordt in overleg met betrokkenen het werk tijdelijk onderbroken. Hierbij wordt natuurlijk het geobserveerde gedrag altijd eerst besproken met deze betrokkenen. Als de situatie weer veilig is kan het werk hervat worden.

Bij risicovolle situaties wordt tevens altijd eerst gekeken of de situatie ter plaatse veilig gemaakt kan worden of het risico meteen weggenomen kan worden of goed zichtbaar gemaakt kan worden voor anderen. 

Incidenten worden onderzocht en er worden, eventueel, aanvullende beheersmaatregelen genomen om herhaling van dit type incidenten te voorkomen.

Incidenten worden onderzocht, er worden maatregelen genomen om herhaling te voorkomen en ze worden vastgelegd in het HSE meldsysteem.