Health & Safety

Arbocatalogus Productie- en leveringsbedrijven

Werkgeversvereniging WENb heeft in opdracht van Branchevereniging Netbeheer Nederland en Werkgeversvereniging WENb de 'Arbocatalogus Productie- en leveringsbedrijven' voor de energiesector ontwikkeld.

Hierin staan de afspraken die werknemers en werkgevers hebben gemaakt om de risico's tot een minimum te beperken, wat men zelf moet doen om veilig te werken en wat men van de werkgever mag verwachten.

De afdeling H&S werkt nauw samen in deze werkgroep om de Arbocatalogus Productie- en leveringsbedrijven in overeenstemming te hebben met de veiligheid en gezondheid regels die gehanteerd worden binnen RWE GCC-NL.