RWE Generation SE

Oproep aan politici om werk te maken van negatieve emissies

Oproep aan politici om werk te maken van negatieve emissies
Van links naar rechts: Marc Londo, Marieke van der Werf, Agnes Mulder, Silvio Erkens, Monique Flipsen-Verhagen
  • Steeds meer bedrijven baseren hun strategie voor de komende jaren op de route van negatieve emissies
  • Vanuit Nederlandse regering ontbreekt beleidsvisie over negatieve emissies
  • Bedrijven en wetenschappelijke instellingen werken samen in Taskforce voor Negatieve Emissies (TNE) om negatieve emissies op de politieke agenda te krijgen

Geertruidenberg, 6 december 2022

De Taskforce voor Negatieve Emissies (TNE), waaraan RWE ook deelneemt, heeft vandaag het Manifest negatieve emissies aangeboden aan de Tweede Kamer. Het manifest roept de overheid op om alle technologieën in alle sectoren die CO₂ uit de atmosfeer halen te ondersteunen en te stimuleren. Daarnaast vraagt het om hulp van de overheid om een markt te creëren voor negatieve emissies, gerecyclede koolstof en daaraan gekoppelde certificaten. Verder roept het manifest minister Jetten (Klimaat en Energie) op de lang toegezegde belofte waar te maken van een routekaart voor negatieve emissies, in samenwerking met de sector en gebaseerd op geverifieerde rekenmodellen, inclusief vermeden emissies. Voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat Agnes Mulder ontving het manifest uit handen van de initiatiefnemers van de TNE: Marc Londo (inhoudelijk directeur NVDE) en Marieke van der Werf (voorzitter CCU-Alliantie).

Grote noodzaak om CO₂-uitstoot omlaag te brengen
De noodzaak om CO₂-uitstoot omlaag te brengen is groot. Op nationale, Europese en mondiale schaal zijn omvangrijke hoeveelheden negatieve emissies waarmee netto CO₂ aan de atmosfeer wordt onttrokken onvermijdelijk. In Nederland staat een flink aantal bedrijven en startups klaar om hiermee aan de slag te gaan. Er zijn inmiddels talrijke initiatieven die atmosferische en biogene CO₂ kunnen afvangen en vastleggen onder de grond (BECCS), in producten (BECCUS) en in de natuur (Nature Based Solutions, NbS). De kennis en technologie voor negatieve emissies is er al, maar er is opschaling nodig om tot grootschalige ontwikkeling te komen. Marc Londo, inhoudelijk directeur NVDE: "Laten we geen tijd meer verspillen. Aan de slag gaan met het stofzuigen van CO₂!"

Manifest – een oproep aan het kabinet
Steeds meer bedrijven baseren hun strategie voor de komende jaren op de route van negatieve emissies. Het kabinet heeft echter nog geen beleidsvisie en bij bedrijven is de kennis en ervaring over de bedrijfsmatige toepassing van CO₂-afvang en -hergebruik versnipperd. De TNE wil hier verandering in brengen en geeft in het manifest aan wat daarvoor nodig is. Enerzijds gaat de sector kennis en ervaring uitwisselingen, de beoogde CO₂-reductie cijfermatig onderbouwen en een ontwikkelscenario uitwerken. Anderzijds vraagt de TNE de overheid om alle technologieën in alle sectoren die CO₂ uit de atmosfeer halen te ondersteunen en te stimuleren. Om te beginnen door de routekaart voor negatieve emissies te realiseren, in samenwerking met de sector en gebaseerd op geverifieerde rekenmodellen, inclusief vermeden emissies. De TNE leent hier graag zijn kennis en expertise aan.

Roger Miesen, CEO van RWE Generation SE: "Om de klimaatdoelstellingen te halen heeft het Nederlandse kabinet nog een gat van 16 megaton CO₂ op te vullen. Met alleen al de inzet van RWE kan dit doel al bijna geheel gerealiseerd worden."

Over de Taskforce voor Negatie Emissies (TNE)
De Taskforce voor Negatieve Emissies (TNE) is een initiatief van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) en de CCU-Alliantie. In de Taskforce werken bedrijven zoals RWE en wetenschappelijke instellingen aan afvang en vastlegging van CO₂ in producten en processen, leidend tot vermeden en negatieve emissies. Dit leidt tot reductie van CO₂ in de atmosfeer of - als de afgevangen CO₂ direct aan de atmosfeer is onttrokken middels Direct Air Capture (DAC) of afkomstig is van biogene bronnen- tot netto negatieve emissies. De energietransitie gaat op dit punt hand-in-hand met de circulaire economie, waar CO₂ een grondstof is die fossiele grondstoffen vervangt. Doel van de Taskforce is om negatieve emissies hoger op de agenda te brengen, kennis en ervaring uit te wisselen en beleidsmaatregelen te versnellen.

Over de CCU-Alliantie
CCU staat voor Carbon Capture & Utilization, ofwel: het afvangen en hergebruiken van koolstof. De CCU-Alliantie is een krachtenbundeling van organisaties die in verscheidene toepassingen koolstof als grondstof inzetten en daarmee negatieve emissies realiseren. De organisaties vertegenwoordigen de gehele sector, van CO₂-emitter tot gebruiker/toepasser en van transporteur tot certificeerder. Door het reduceren van broeikas-emissies via afvang en het leveren van gerecyclede koolstof als grondstof kan CCU middels negatieve emissies een enorme bijdrage leveren in de transitie naar een klimaat neutrale én circulaire economie.

Verdere Mededelingen

RWE start bouw van grootschalig batterijopslagproject in Nederland

07.02.2024

Lees verder

Wijzigingen in Raad van Bestuur RWE Generation

12.01.2024

Lees verder

RWE geeft groen licht voor grootschalig batterijopslagproject in Eemshaven

21.09.2023

Lees verder