RWE Generation SE

Tijdige aanleg infrastructuur leidt potentieel tot 8,5 Megaton CO2-besparing in regio Midden- en West-Brabant

Tijdige aanleg infrastructuur leidt potentieel tot 8,5 Megaton CO2-besparing in regio Midden- en West-Brabant

Moerdijk, 24 mei 2022

Intentieverklaring bedrijven van Industrietafel Midden- en West-Brabant

Het bedrijfsleven in de regio Midden- en West-Brabant staat klaar om de komende jaren een forse bijdrage te leveren aan de verduurzaming van de Nederlandse economie. Er liggen plannen klaar van zes bedrijven voor CO2-afvang en -gebruik, een warmtenet, elektrificatie van productieprocessen en er is ruimte voor de aanlanding van wind op zee en de productie van groene waterstof. De plannen van de bedrijven hebben een totale investeringswaarde van €10 miljard.

Samen leveren deze projecten een jaarlijkse potentiële CO2-besparing van 8,5 Mton. Om het potentieel te realiseren, is er werk aan de winkel. Samen met overheden en netbeheerders werken de bedrijven aan de realisatie van de benodigde infrastructuur voor elektriciteit, waterstof en CO2

De projecten leiden zelfs tot een negatieve CO2-emissie. Dat komt onder meer door de afvang, het hergebruik en de opslag van CO2 uit biogrondstoffen. Daarnaast kan er door de bedrijven een hoeveelheid warmte worden geleverd aan omliggende gemeenten die gelijk staat aan het verbruik van 200.000 woningen. Ook omvatten de plannen 1400MW aan extra productiecapaciteit voor waterstof en 1500MW aan flexibele op- en af te regelen elektrisch vermogen. Het circulair werken bij het gebruik van grondstoffen wordt verder ontwikkeld. 

De projecten van de zes bedrijven realiseren samen maar liefst 18% van de doelstellingen van het Klimaatakkoord.

Intentieverklaring

De samenwerkende bedrijven in de Industrietafel Midden- en West-Brabant – Attero, Cosun, Ennatuurlijk, RWE, SABIC en Shell - en de Provincie Noord-Brabant hebben in Geertruidenberg hun handtekening gezet onder een intentieverklaring. Het is de gezamenlijke intentie om duurzame projecten te realiseren die de CO2-uitstoot terugdringen en de energietransitie versnellen.

Een eerste stap voor het in kaart brengen van CO2-reductie is door de bedrijven vorig jaar al gezet in het kader van de Cluster Energie Strategieën (CES-en). Inmiddels is duidelijk dat er een grotere CO2 winst te behalen is. De bedrijven werken intensief samen om de verbinding te zoeken met netbeheerders en de overheid om duidelijkheid te bieden over de benodigde infrastructuur voor de ambitieuze plannen. Het gaat daarbij om buisleidingen voor het transport van CO2 en waterstof, uitbreidingen van het warmtenet, en versterking van het elektriciteitsnet in de regio. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat kleinere ondernemingen kunnen verduurzamen en profiteren dankzij de investeringen en inspanningen van de samenwerkende industriële partners.

“De provincie juicht het toe dat de industrie in Midden- en West-Brabant in onderlinge samenwerking de klimaatproblemen helpt aanpakken”, aldus gedeputeerde Anne-Marie Spierings (Energie) 

Aan de slag

De Industrietafel is een regionaal initiatief voor en door bedrijven in Midden- en West-Brabant. De regio realiseerde de afgelopen jaren al een CO2-emissiereductie van 35% ten opzichte van 1990 door energiebesparing en slimme koppelingen tussen de bedrijfsprocessen. Op deze manier werd 2,9 Mton CO2 bespaard. De verdere verduurzaming vraagt om de aanleg van nieuwe infrastructuur.

Daarvoor gaan de bedrijven van de Industrietafel graag samenwerken met het Rijk en de netbeheerders. De Industrietafel laat zien dat de potentie voor verdere besparing en verduurzaming van de productieprocessen in de regio zo groot is, dat een snelle realisatie van de infrastructuur gewenst is. 

De komende weken gaan de betrokken partijen in overleg met het Rijk, netbeheerders en gemeenten in de regio aan de slag om de plannen en de daarmee beoogde CO2-besparing en energietransitie de komende jaren te realiseren.

Verdere Mededelingen

RWE ontvangt subsidie voor Eemshydrogen-project om elektrolyser van 50 megawatt te bouwen voor de productie van groene H2

29.04.2024

Lees verder

Roger Miesen draagt het management van RWE Generation over aan Nikolaus Valerius

28.03.2024

Lees verder

RWE start bouw van grootschalig batterijopslagproject in Nederland

07.02.2024

Lees verder