Uw instellingen voor cookies en pixels op https://benelux.rwe.com

Selecteer welke cookies en pixels wij mogen gebruiken. Let op dat sommige cookies om technische redenen noodzakelijk en ingeschakeld moeten zijn voor een werkende website. Als u gebruik wilt maken van elke dienst op onze website, moet elke cookiecategorie geselecteerd zijn. Meer informatie vindt u in ons gegevensprivacyverklaring.

  • Behouden de stabiliteit van de website.
  • Slaan uw gegevens voor aanmelden op.
  • Zorgen voor een verbetering van de gebruikerservaring.
  • Levert visuele informatie over locaties.
  • Levert visueel voorbereide informatie over inhoud/statistiek.

U kunt uw cookie- en pixelinstellingen op https://benelux.rwe.com te allen tijde aanpassen via ons gegevensprivacyverklaring.

Wettelijke mededeling

Meer informatie
Alles selecteren Bevestigen
RWE Image

Ontwikkeling van een groen waterstofcentrum in Noordwest-Europa

NortH2

De Europese Unie zet in op groene waterstof om haar klimaatdoelstellingen te halen. Het vizier is gericht op de bouw van waterstofelektrolyse-installaties met een totale capaciteit van ten minste 40 gigawatt (GW) in 2040. Deze technologie maakt gebruik van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen om groene waterstof te produceren, die zal bijdragen aan het koolstofvrij maken van de industrie en transportsector. Hernieuwbare energie en een infrastructuur van pijpleidingen naar potentiële kopers zijn onontbeerlijk voor de totstandbrenging van een waterstofeconomie. Dankzij de geplande uitbreiding van windenergie en de nabijheid van het noorden van Nederland tot een groot aantal industriële hubs, kan de regio hierin een belangrijke rol spelen.

RWE versterkt het team achter een van Europa's meest ambitieuze waterstofprojecten: NortH2. In februari 2020 werd het consortium van bedrijven gelanceerd met als doel een groen waterstofcentrum voor Noordwest-Europa te ontwikkelen in Noord-Nederland. In december 2020 begon RWE zijn uitgebreide expertise op het gebied van hernieuwbare energie en waterstof in te brengen. Andere leden van het NortH2-consortium zijn de energiebedrijven Shell en Equinor, gasnetbeheerder Gasunie en Groningen Seaports.

De partners van NortH2 willen een systeem opzetten dat bestaat uit offshore-windparken, elektrolysers, gasopslagfaciliteiten en pijpleidingen om de elektriciteit uit offshore-wind om te zetten in groene waterstof, die vervolgens wordt opgeslagen en vervoerd naar industriële centra in Noordwest-Europa. Het doel is om tegen 2030 4 GW aan opwekkingscapaciteit te bouwen. Daarmee kan NortH2 een belangrijke rol spelen bij de verwezenlijking van de EU-doelstelling om tegen 2030 in heel Europa waterstofelektrolyse-installaties met een gezamenlijke capaciteit van ten minste 40 GW te installeren. Volgens de plannen moet de capaciteit van NortH2 in 2040 zijn opgevoerd tot meer dan 10 GW - genoeg om jaarlijks 1 miljoen ton waterstof te produceren. Dit zou de jaarlijkse uitstoot van koolstofdioxide met 8 tot 10 miljoen ton verminderen.

Roger Miesen, CEO van RWE Generation, verklaarde in een persbericht: "Een project als NortH2, dat groene waterstof produceert om de industrie koolstofvrij te maken, kan bijdragen aan het behalen van de Nederlandse en Europese klimaatdoelstellingen voor 2030 en aan de uitvoering van de overeenkomst van Parijs. Wij zetten ons ervoor in dat een waterstofmarkt zich snel kan ontwikkelen in Europa."

RWE en de NortH2-partners zullen tot 2021 een haalbaarheidsstudie uitvoeren. Als de bevindingen positief zijn, kunnen de ontwikkelingswerkzaamheden in de tweede helft van 2021 van start gaan.

Met RWE haalt het NortH2-consortium een partner in huis met activiteiten in de hele waardeketen van groene waterstof. RWE Renewables, de nummer 2 van de wereld in offshore-windenergie, kan schone elektriciteit leveren. Die kan door RWE Generation worden gebruikt voor de productie van groene waterstof, aangezien het bedrijf over de nodige knowhow beschikt. En RWE Gas Storage kan waterstof in haar gasopslagfaciliteiten plaatsen totdat RWE Supply & Trading het op verzoek aan industriële afnemers levert.

RWE versterkt een van de meest ambitieuze waterstofprojecten in Europa - NortH2

 • De NortH2-partners willen een systeem ontwikkelen dat bestaat uit offshore-windmolenparken, elektrolysers, gasopslaginstallaties en pijpleidingen.
 • Dit zal elektriciteit uit offshore-windparken omzetten in groene waterstof, die kan worden opgeslagen en geleverd aan industriële hubs in Noordwest-Europa.
 • RWE brengt zijn uitgebreide expertise op het gebied van hernieuwbare energie en waterstof in.
 • RWE voert tot 2021 een haalbaarheidsstudie uit in samenwerking met zijn NortH2-partners.

Creëren van krachtige groene waterstofinfrastructuur

 • De missie van de NortH2-partners is het ontwikkelen van een groen waterstofcentrum voor Noordwest-Europa in het noorden van Nederland.
 • NortH2 heeft als doel om 4 gigawatt (GW) aan opwekkingscapaciteit te bouwen tegen 2030.
 • NortH2 kan een belangrijke rol spelen bij het bereiken van de EU-doelstelling om waterstofelektrolysers te installeren met een gecombineerde output van ten minste 40 GW in heel Europa in 2030.