Uw instellingen voor cookies en pixels op https://benelux.rwe.com

Selecteer welke cookies en pixels wij mogen gebruiken. Let op dat sommige cookies om technische redenen noodzakelijk en ingeschakeld moeten zijn voor een werkende website. Als u gebruik wilt maken van elke dienst op onze website, moet elke cookiecategorie geselecteerd zijn. Meer informatie vindt u in ons gegevensprivacyverklaring.

    • Behouden de stabiliteit van de website.
    • Slaan uw gegevens voor aanmelden op.
    • Zorgen voor een verbetering van de gebruikerservaring.
    • Levert visuele informatie over locaties.
    • Levert visueel voorbereide informatie over inhoud/statistiek.

U kunt uw cookie- en pixelinstellingen op https://benelux.rwe.com te allen tijde aanpassen via ons gegevensprivacyverklaring.

Wettelijke mededeling

Meer informatie
Alles selecteren Bevestigen

Biomassa

Biomassa en de energietransitie

RWE Image RWE Image

RWE heeft een duidelijk doel op het gebied van duurzaamheid: wij willen in 2040 CO2-neutraal zijn. Om dat doel te bereiken, werken we aan de uitbreiding van windenergie op land en op zee, zonne-energie, waterstof, biomassa en andere technologieën, zoals opslag.

Op deze manier leveren wij een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van een CO2-arme economie. In de toekomst zullen wind- en zonne-energie de belangrijkste duurzame energiebronnen zijn. Maar er zijn altijd dagen dat er niet genoeg wind of zon is om aan de vraag naar elektriciteit te voldoen. Wat we dan nodig hebben wordt 'flexibele capaciteit' genoemd. De komende jaren zal ook deze flexibele capaciteit steeds CO2-armer moeten worden. Gelukkig kunnen we rekenen op biomassa. En dat is de reden dat wind- en zonne-energie en biomassa op dit moment de ideale mix is als het gaat om duurzaamheid en voorzieningszekerheid. Biomassa kan namelijk ook worden gebruikt om op een efficiënte en duurzame manier warmte te produceren.

De Nederlandse overheid en de Europese Unie steunen, samen met het internationale IPCC-panel van de VN, de belangrijke rol die biomassa speelt bij de energietransitie: zonder biomassa zijn de klimaatdoelstellingen niet haalbaar.

Gegarandeerd groen 

De biomassa die RWE gebruikt is afkomstig uit duurzame bosbouw en de industrie. Bosbeheer en de hout- en papierindustrie genereren bijvoorbeeld afvalstromen van snoeiafval, kromme en rotte bomen en zaagsel. Hiervan worden pellets gemaakt die geschikt zijn om energie op te wekken. De Nederlandse overheid stelt extreem strenge eisen aan de duurzaamheid van deze pellets. Jaren geleden hebben natuur- en milieuorganisaties hierover al afspraken gemaakt met de energieproducenten. De biomassa die RWE in Nederland gebruikt voldoet aan deze duurzaamheidseisen. Dit blijkt uit de jaarverslagen die RWE bij de Nederlandse overheid indient.

RWE heeft veel ervaring met het grootschalige gebruik van biomassa voor de productie van elektriciteit en warmte, en het aantonen van de duurzaamheid van biomassa. Naast de formele wettelijke eisen met betrekking tot de duurzaamheid van biomassa hebben Nederlandse milieuorganisaties en energieproducenten in 2015 aanvullende eisen afgesproken in het kader van een Convenant Duurzame Biomassa. RWE heeft deze zogenoemde buitenwettelijke criteria, die voornamelijk betrekking hebben op sociale aspecten, ook geïmplementeerd. Zoals het convenant voorschrijft, brengt RWE elk jaar verslag uit aan de partijen die bij het convenant betrokken zijn, om aan te tonen dat RWE zich houdt aan de gemaakte afspraken.

Subsidie 

Veel vormen van duurzame energie zijn nog steeds duurder dan fossiele brandstoffen. Voor het gebruik van biomassa moeten elektriciteitscentrales eerst worden aangepast om ze technisch geschikt te maken voor een nieuwe brandstof. Daarnaast is biomassa over het algemeen duurder dan steenkool. Daarom heeft de Nederlandse overheid subsidies verstrekt om het gebruik van biomassa rendabel te maken. Tot 2027 krijgt RWE een maximum van 2,5 miljard euro aan SDE+-subsidie van de overheid. Een belangrijke voorwaarde voor deze subsidie is dat alle biomassa die RWE gebruikt aan de wettelijke duurzaamheidseisen moet voldoen.

RWE Image RWE Image