Uw instellingen voor cookies en pixels op https://benelux.rwe.com

Selecteer welke cookies en pixels wij mogen gebruiken. Let op dat sommige cookies om technische redenen noodzakelijk en ingeschakeld moeten zijn voor een werkende website. Als u gebruik wilt maken van elke dienst op onze website, moet elke cookiecategorie geselecteerd zijn. Meer informatie vindt u in ons gegevensprivacyverklaring.

    • Behouden de stabiliteit van de website.
    • Slaan uw gegevens voor aanmelden op.
    • Zorgen voor een verbetering van de gebruikerservaring.
    • Levert visuele informatie over locaties.
    • Levert visueel voorbereide informatie over inhoud/statistiek.

U kunt uw cookie- en pixelinstellingen op https://benelux.rwe.com te allen tijde aanpassen via ons gegevensprivacyverklaring.

Wettelijke mededeling

Meer informatie
Alles selecteren Bevestigen

Biomassa

Biomassa in de energietransitie

RWE Image RWE Image

RWE heeft een duidelijk doel met betrekking tot duurzaamheid: in 2040 zijn we als bedrijf CO2 neutraal. Om dat doel te bereiken werken we aan de uitbouw van wind op land en op zee, zonne-energie, biomassa en andere technieken. 

Hiermee leveren we ook een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de CO2-arme economie in Nederland. Wind en zon zullen in de toekomst de belangrijkste bronnen zijn voor duurzame elektriciteit. Maar er zullen altijd dagen zijn waarop er te weinig wind en zon is om aan de vraag naar elektriciteit te voldoen. Daar is er behoefte aan wat regelbaar vermogen wordt genoemd. En dit moet de komende jaren ook steeds meer CO2 vrij worden. RWE gebruikt daarvoor wind en zon. Maar ook als de wind niet waait en de zon niet schijnt, is zekerheid nodig: er moet altijd groene stroom uit het stopcontact komen, 365 dagen per jaar, 24 uur per dag. Biomassa levert deze zekerheid. Wind, zon en biomassa zijn daarom op dit moment de ideale mix als het gaat om duurzaamheid én zekerheid. Daarbij geldt voor biomassa dat daarmee ook op een heel efficiënte en duurzame manier warmte kan worden geproduceerd.

De Nederlandse overheid en Europese Unie, als ook het internationale IPPCpanel van de Verenigde Naties, onderschrijven het belang van biomassa in de energietransitie: zonder biomassa zijn de klimaatdoelstellingen niet haalbaar. 


‘Het kabinet is ervan overtuigd dat de inzet van biomassa nu en richting 2030 en 2050 noodzakelijk is voor de verduurzaming van onze economie en het realiseren van de klimaatopgave.’

Klimaatakkoord


Gegarandeerd groen 

De biomassa die RWE gebruikt is afkomstig uit duurzame bosbouw. Bij het management van het bos, alsook bij de hout- en papierindustrie  komen reststromen vrij zoals snoeihout, kromme en rotte bomen, zaagsel. Hiervan worden pellets gemaakt die geschikt zijn voor energie-opwek. De Nederlandse overheid stelt de strengste eisen ter wereld aan de duurzaamheid van deze pellets. Dat hebben de natuur- en milieuorganisaties afgesproken met de energieproducenten en de overheid. 

RWE heeft veel ervaring met de grootschalige inzet van biomassa voor de productie van elektriciteit en warmte. Om de regels rond de duurzaamheid van biomassa, zijn de Nederlandse milieuorganisaties en de energieproducenten gezamenlijk in 2015 het Convenant Duurzame Biomassa overeengekomen. Hierin zijn criteria afgesproken voor onder andere duurzaam bosbeheer (onder andere biodiversiteit) en CO2-reductie. Zo moet hout dat wordt gebruikt voor energie-opwek bijvoorbeeld minimaal FSC of vergelijkbaar gecertificeerd, dan wel geverifieerd zijn. Deze afspraken zijn door de overheid opgenomen in wet- en regelgeving.

Subsidie 

Nog niet alle vormen van duurzame energie zijn goedkoper dan fossiele brandstoffen. Voor de inzet van biomassa geldt dat allereerst centrales technisch geschikt moeten worden gemaakt voor een nieuwe brandstof. Daarnaast is biomassa duurder dan kolen. Daarom geeft de Nederlandse overheid subsidie, net als bij zon en wind. RWE ontvangt tot 2027 maximaal €2,5 miljard SDE+ subsidie. Belangrijke voorwaarde hierbij is dat alle biomassa die door RWE wordt gebruikt, aan alle wettelijke duurzaamheidseisen voldoet.

RWE Image RWE Image