Halffabricaten voor de bouw

Producten en bijproducten

Bij de productie van energie in biomassa-/steenkoolcentrales Amercentrale en Eemshavencentrale komen, naast elektriciteit en warmte, ook reststoffen vrij. Deze reststoffen worden in de weg- en waterbouw gebruikt.

Bodemas

Bij het verbrandingsproces in de ketel ontstaan asbrokjes die zich op de bodem van de ketel verzamelen. Deze zogeheten bodemas wordt als fundatielaag onder bijvoorbeeld snelwegen of sportvelden gebruikt.

Vliegas

De lichtere deeltjes as die richting de schoorsteen gaan, worden elektrostatisch afgevangen en verzameld. Deze zogeheten vliegas heeft cementachtige eigenschappen en wordt daarom in de beton- en cementindustrie gebruikt ter vervanging van de delfstof cement.

Gips

Een laatste natte reiniging van de rookgassen met behulp van kalksteen en water verwijdert de zwaveldioxide waarbij het uiterst zuivere gips wordt gevormd. Dit zogeheten rookgasontzwavelingsgips (ro-gips) wordt bijvoorbeeld verwerkt in gipsplaten.

Om deze bijproducten te kunnen gebruiken in de bouw, moeten ze voldoen aan Kiwa-kwaliteitseisen. Daarvoor geeft RWE zogenoemde prestatieverklaringen af, waarin o.a. de samenstelling van de diverse producten is beschreven. Deze verklaringen kunt u hieronder downloaden.