Uw instellingen voor cookies en pixels op https://benelux.rwe.com

Selecteer welke cookies en pixels wij mogen gebruiken. Let op dat sommige cookies om technische redenen noodzakelijk en ingeschakeld moeten zijn voor een werkende website. Als u gebruik wilt maken van elke dienst op onze website, moet elke cookiecategorie geselecteerd zijn. Meer informatie vindt u in ons gegevensprivacyverklaring.

    • Behouden de stabiliteit van de website.
    • Slaan uw gegevens voor aanmelden op.
    • Zorgen voor een verbetering van de gebruikerservaring.
    • Levert visuele informatie over locaties.
    • Levert visueel voorbereide informatie over inhoud/statistiek.

U kunt uw cookie- en pixelinstellingen op https://benelux.rwe.com te allen tijde aanpassen via ons gegevensprivacyverklaring.

Wettelijke mededeling

Meer informatie
Alles selecteren Bevestigen

RWE Generation SE

Volgende fase innovatief elektrolyse-project RWE Eemshydrogen

RWE Image

Essen, 6 November 2020

RWE Image
“Groene waterstof biedt kansen voor de energietransitie en voor RWE. We hebben de kennis en mogelijkheden in huis om een belangrijke rol te spelen bij de productie van groene waterstof. Wij produceren de benodigde groene stroom zelf en kunnen de electrolyse optimaal afstemmen op de elektriciteitsmarkt. Waterstof gaat een belangrijke rol spelen in de vergroening van de industrie, omdat veel productieprocessen zich niet lenen voor elektrificatie. Het is belangrijk om vaart te maken met de ontwikkeling van waterstof in Nederland en Europa om voorop te kunnen lopen in deze wereldwijde ontwikkeling. RWE is vastbesloten om een actieve rol te spelen in de ontwikkeling van de waterstofeconomie.”

Roger Miesen, CEO RWE Generation

RWE ontwikkelt Eemshydrogen, een innovatief project voor de productie van groene waterstof in Eemshaven,  gericht op het tot stand brengen van een geïntegreerde en opschaalbare waterstofketen. Als belangrijke bijdrage aan de economische haalbaarheid van het project heeft RWE een intentieverklaring ondertekend met de OCI N.V.  over de toekomstige levering van groene waterstof aan productielocatie BioMCN.  Daarnaast is RWE ook van plan om groene waterstof aan Evonik te leveren. Beide bedrijven in Delfzijl kunnen de groene waterstof gebruiken in hun bedrijfsprocessen voor het maken van duurzame producten. Over de precieze hoeveelheden groene waterstof die RWE aan beide bedrijven zal leveren wordt nog gesproken. Het sluiten van deze overeenkomsten is voor RWE een volgende stap in het ontwikkelen en realiseren van een elektrolyser direct gekoppeld aan RWE’s windpark Westereems in Eemshaven (met een opgesteld vermogen van 162 MW).

Eemshydrogen maakt deel uit van de noodzakelijke ontwikkeling van schaalvergroting en kostenreductie in de productie van groene waterstof. Het project draagt bij aan de brede investeringsagenda van Noord-Nederland voor waterstof, inclusief gebruikers in diverse sectoren, infrastructuur en grootschalige opslag. Zo gebruikt BioMCN de groene waterstof voor de productie van hernieuwbare methanol, dat kan worden gebruikt als groene grondstof voor de chemie of als alternatieve hernieuwbare brandstof in het transport.

Over Eemshydrogen 

Om innovaties op het gebied van waterstof te onderzoeken, is RWE in 2019 gestart met een haalbaarheidsonderzoek naar de productie van groene waterstof in de Eemshaven: Eemshydrogen. Het project omvat in de eerste fase de ontwikkeling en realisatie van een 50 MW-elektrolyser in de Eemshaven met een directe aansluiting op het windpark Westereems van RWE. Afhankelijk van de marktontwikkelingen en regelgeving kan het elektrolyse-vermogen verder worden opgeschaald. De groene waterstof die de installatie (gedurende levensduur van het project) produceert, kan meer dan 250.000 ton CO2 besparen. RWE is momenteel in gesprek met ontwikkelaars van elektrolysers over de technische mogelijkheden om flexibel waterstof te produceren gekoppeld met variabele elektriciteitsproductie uit wind.  Naar verwachting wordt volgend jaar een definitieve investeringsbeslissing voor het project genomen, waarna in 2024 groene waterstof kan worden geproduceerd. Eemshydrogen draagt verder bij aan de ontwikkeling van de waterstofinfrastructuur in Noord-Nederland en maakt het mogelijk om elektrisch vermogen om te zetten in waterstof. De geproduceerde waterstof kan worden opgeslagen, getransporteerd en beschikbaar gesteld aan industriële klanten . De waterstofproductie kan tevens een rol spelen in het beperken van congestie in het elektriciteitsnet.

RWE actieve speler in waterstof 

Naast Eemshydrogen werkt RWE in Duitsland onder andere aan het GET H2-project, dat tot doel heeft de hele waterstofwaardeketen te verbinden. Daarnaast is RWE aangesloten bij  het AquaVentus-project voor de kust van Noord-Duitsland; een concept voor de productie van groene waterstof op basis van offshore wind, met het eiland Helgoland als centraal knooppunt. RWE’s offshore windparken Nordsee Ost, Amrumbank West (en in de toekomst Kaskasi) zijn hiervoor geschikt. In andere landen waar RWE actief is, worden ook mogelijkheden verkend. In het Verenigd Koninkrijk onderzoekt RWE onder meer samen met partners in de grote industriële clusters hoe de waterstofinfrastructuur kan worden gebruikt.

Verdere Mededelingen

Lancering Branchevereniging NLHydrogen

25.05.2023

Lees verder

Statement RWE OECD klacht kolen Colombia

20.04.2023

Lees verder

Neptune Energy en CapeOmega kondigen project NoordKaap aan; RWE tekent intentieverklaring

22.02.2023

Lees verder