Uw instellingen voor cookies en pixels op https://benelux.rwe.com

Selecteer welke cookies en pixels wij mogen gebruiken. Let op dat sommige cookies om technische redenen noodzakelijk en ingeschakeld moeten zijn voor een werkende website. Als u gebruik wilt maken van elke dienst op onze website, moet elke cookiecategorie geselecteerd zijn. Meer informatie vindt u in ons gegevensprivacyverklaring.

    • Behouden de stabiliteit van de website.
    • Slaan uw gegevens voor aanmelden op.
    • Zorgen voor een verbetering van de gebruikerservaring.
    • Levert visuele informatie over locaties.
    • Levert visueel voorbereide informatie over inhoud/statistiek.

U kunt uw cookie- en pixelinstellingen op https://benelux.rwe.com te allen tijde aanpassen via ons gegevensprivacyverklaring.

Wettelijke mededeling

Meer informatie
Alles selecteren Bevestigen

In ontwikkeling | batterijopslag

Innovatieve Energietransitie Hub

RWE is voornemens om groot batterijpark te bouwen in Dilsen-Stokkem

RWE Image
RWE Image

De ontwikkelingen gaan snel in de energiesector. Om tegen 2040 klimaatneutraal te zijn schakelt RWE met het investeringsprogramma Growing Green enkele versnellingen hoger naar een duurzamer en flexibeler productiepark. De focus komt nog meer te liggen op duurzame energieproductie met zon en wind, maar ook energieopslag (bv met batterijen) en de productie van groene waterstof. Dit heeft RWE ertoe gebracht om in Dilsen-Stokkem een Innovatieve Energietransitie Hub te bouwen door de ontwikkeling van een grootschalig batterijpark.


Het voornemen om een gascentrale te bouwen wordt onmiddellijk en volledig stop gezet. Ook trekt RWE het beroepsschrift in tegen de weigering van de omgevingsvergunning voor de gascentrale.


Geen energieproductie maar energieopslag

RWE wil op het terrein aan de Energielaan 1 in Dilsen-Stokkem een grootschalig lithium-ion batterijpark bouwen en uitbaten. Het park krijgt een totaal geïnstalleerd vermogen van 200 MW (megawatt) en een energie-inhoud van 800 MWh (megawattuur). Dit betekent dat het batterijpark, eenmaal volledig opgeladen, een vermogen van 200 MW kan leveren gedurende een periode van vier uur.

In vergelijking met andere flexibele elektriciteitscentrales, zoals gascentrales, produceert een batterijpark niet zelf elektriciteit en stoot het geen CO2 (kooldioxide) of NOx (stikstofoxiden) uit. Het fungeert louter als een tijdelijke opslag van elektriciteit, om deze later weer terug aan het net te leveren. Het batterijpark van RWE dient bijgevolg om dreigende tekorten in de elektriciteitsvoorziening op te vangen met elektriciteit die eerder op momenten van overschot werd opgeslagen.

RWE Image

“De Innovatieve Energietransitie Hub in Dilsen-Stokkem moet de verdere groeiambities van RWE in hernieuwbare energieproductie in België mee helpen faciliteren en zorg dragen voor een betere systeemintegratie van dergelijke groene productietechnologieën.

Dillsen-Stokkem zou hiermee een van de grootste batterijparken van Europa krijgen. Het batterijpark is letterlijk één van de suggesties die bij de bevraging van de bevolking naar voren kwam in het kader van de eerdere aanvraag voor het bouwen van een gascentrale. RWE heeft deze suggestie ter harte genomen en in alle rust verder vormgegeven.”

Roger Miesen, CEO van RWE Generation

Kengetallen

Project naam Innovatieve Energietransitie Hub – Batterijpark
Locatie Industriepark Rotem in Dilsen Stokkem (provincie Limburg, België) 
Technologie Lithium-ion batterij
Elektrisch vermogen 200 MW (megawatt)
Energie-inhoud 800 MWh (megawattuur)
Planning Afhankelijk van een positieve uitkomst van de RWE-deelname aan de tweede Belgische capaciteitsveiling in oktober 2022, kan de bouw op z’n vroegst starten in 2023 met een in bedrijf name uiterlijk in 2026.

 

De informatie op deze pagina wordt gaande het project verder uitgebreid. Heeft u nu reeds vragen of opmerkingen, neem gerust contact met ons op.