Windpark op zee OranjeWind

Blauwdruk voor de nieuwe generatie windparken op zee


RWE Image

De perfecte match

RWE’s OranjeWind windpark is gelegen op 53 kilometer van de Nederlandse kust. Om de uitdagingen van de fluctuerende elektriciteitsproductie van windenergie en de flexibele vraag naar energie de baas te kunnen zijn, heeft RWE een blauwdruk ontwikkeld voor de integratie van offshore windparken in het Nederlandse energiesysteem.

RWE maakt gebruik van een combinatie van slimme innovaties en investeringen om deze perfecte match van vraag en aanbod te realiseren.


Volledige systeemintegratie ontgrendelen

Het bedrijf gaat bijvoorbeeld investeren in nieuwe elektrolyser capaciteit en e-boilers. Ook richt RWE zich op oplossingen om elektrische voertuigen slim te op te laden.

Om de commerciële toepassing van nieuwe technologieën te versnellen, gaat het bedrijf een groot aantal innovatieve bedrijven en startups ondersteunen bij het demonstreren van hun innovatie in een werkend project.

Bovendien zal RWE actief de ervaring en lessen uit het project delen met kennis- en onderzoeksinstituten en de markt, om zo de energietransitie verder te brengen. 

Project status: In ontwikkeling

RWE Image RWE Image

Feiten en cijfers

00 km

van de Nederlandse kust

Bijna 00 MW

opgesteld vermogen

Voor ruim 00

Nederlandse huishoudens jaarlijks

Innovaties in OranjeWind

Om systeemintegratie te realiseren en de energietransitie te versnellen, werkt RWE samen met een aantal innovatieve bedrijven aan nieuwe ontwikkelingen in offshore windparken. Met deze partners zal RWE deze innovaties realiseren en testen in het OranjeWind windpark.

Deze innovaties zijn onder andere drijvende zonnepanelen, een onderzeese lithium-ion batterij, een systeem om vermogen te voorspellen op basis van LiDAR en een energie-opslagsysteem onder de zeebodem.

RWE Image

Klik op de afbeelding om te zoomen


Pompopslag onder de zeebodem (Ocean Grazer)

De Ocean Battery van Ocean Grazer is een schaalbare, modulaire oplossing voor energieopslag van duurzame bronnen zoals windturbines en drijvende zonneparken op zee.

Om de energie op te slaan pompt het systeem water van de vaste reservoirs in de flexibele tanks op de bodem waar het onder hoge druk wordt opgeslagen. Wanneer behoefte is aan energie, vloeit het water terug naar de lage-druk rigide reservoirs, waar verschillende hydroturbines mee aangedreven worden om elektriciteit op te wekken.

Als onderdeel van het Oranjewind project zal de Ocean Grazer in een binnenwater-testlocatie worden doorontwikkeld.

RWE Image

Drijvend zonnepark (SolarDuck)

RWE en het Nederlands-Noorse bedrijf SolarDuck bundelden krachten om drijvende zonneparken op zee te ontwikkelen.

De drijvende offshore zonnetechnologie die SolarDuck heeft ontwikkeld, brengt nieuwe mogelijkheden voor zonne-energie en biedt een antwoord op het toenemende tekort aan ruimte voor zonneparken op land. De integratie van drijvende zonneparken in een offshore windpark zorgt voor een efficiënter gebruik van de ruimte op zee voor energieproductie (door de ruimte tussen de windturbines te benutten) en biedt ruimte voor synergieën in de bouw en het onderhoud van de installaties. Bovendien resulteert de complementaire beschikbaarheid van wind- en zonne-energie in een evenwichtiger productieprofiel omdat de elektriciteitsproductie van zon en wind elkaar goed aanvullen. Zo wordt in de toekomst ook de transportkabel van TenneT efficienter gebruikt.

SolarDuck - OranjeWind | RWE in de Benelux

Onderzeese lithium-ion batterij (Verlume)

Als Winnaar van de RWE innovatiecompetitie in 2022, werken RWE en Verlume samen om het unieke aanbod op systeemintegratie voor OranjeWind te leveren.

Verlume brengt multifunctionele opslagoplossingen offshore met een onderzeese lithium-ionbatterij, die een modulair en zeer schaalbaar ontwerp heeft dat zal leiden tot een meer gebalanceerde stroomoutput door de piekstroomproductie offshore te beperken.

Naast het voorkomen van netonderbrekingen, kan de batterij meerdere offshore-diensten leveren, zoals frequentierespons, black-start-mogelijkheid voor windturbines en het opladen van hybride of volledig elektrische serviceschepen. Hiermee kan de CO2-voetafdruk van offshore windparken en de bijbehorende logistiek verder worden verkleind.

RWE Image

Communicatie & Disseminatie

Er is veel te leren in de uitvoering van een innovatief project als OranjeWind. Samen met onderzoekspartner TNO en een aantal Nederlandse universiteiten zet RWE een uitgebreid kenniscreatieprogramma op, met als doel het verkleinen van kennistekorten, creëren van kennis en ontwikkelen van inzichten in belangrijke focusgebieden voor systeemintegratie.

Het Communicatie & Disseminatie programma zorgt ervoor dat belangrijke lessen uit het project beschikbaar worden gesteld voor kennis- en onderwijsinstituten en de markt om zo een belangrijke bijdrage te leveren aan de energietransitie.

RWE Image
RWE Image RWE Image

Lees meer over RWE ...

Offshore windpark Kaskasi

Technologisch onderzoek in RWE’s zesde windpark aan de Duitse kust.

Lees verder op rwe.com (Engels)

Offshore windpark Nordsee One

Het windpark produceert genoeg groene elektriciteit om 400.000 huishoudens te voorzien.

Lees verder op rwe.com (Engels)

Offshore Windpark Arkona

Dit windpark heeft een capaciteit van 385 megawatt en kan 400.000 huishoudens voorzien van elektriciteit.

Lees verder op rwe.com (Engels)
RWE Image RWE Image

RWE Offshore Wind

RWE Platz 4
45141 Essen