Leveranciersbeheer

Leveranciers bij RWE

RWE en haar leveranciers

Onze leveranciers zijn een centraal onderdeel van ons productieproces. Zij dragen bij aan het succes van RWE. Doel is, om samen met onze leveranciers de  volledige productieketen te optimaliseren. Wij houden ons aan richtlijnen van overkoepelende organisaties en afspraken en verwachten dit ook van onze leveranciers en partners. 

Samen met u willen wij nog beter worden

Als belangrijke partij op de energiemarkt, willen wij uitsluitend met de allerbeste leveranciers werken. Ons leveranciersmanagement bevordert de samenwerking tussen leveranciers en RWE door de prestaties van onze leveranciers transparant te maken en hen voortdurend te helpen om deze te optimaliseren.

Om te kunnen komen tot een succesvolle samenwerking tussen RWE en haar leveranciers en partners, is het volgende belangrijk:

  • Eerlijke en transparante selectie van leveranciers
  • Evalueren en classificeren van leveranciers op een transparante en open manier
  • Ontwikkeling van leveranciers: samen beter worden

Selectie van leveranciers

Ons doel is om wereldwijd de beste leveranciers te selecteren. En daarbij spelen de kwaliteit van de samenwerking, de individuele kwaliteiten en het strategische belang een doorslaggevende rol. Dat betekent ook dat 'grote' en 'kleine' leveranciers op dezelfde manier geselecteerd kunnen worden.

Voorafgaand aan de selectiebeslissing worden alle potentiële inkoopmogelijkheden bekeken en overwogen door onze Category Teams, terwijl ze rekening houden met de relevante eisen en de omstandigheden op de inkoopmarkt. Daarna volgt de evaluatie, classificatie en verdere ontwikkeling van onze leveranciers. Als dit proces met succes is afgerond, kan de leverancier zich aanbieden voor een nauwere en meer langdurige samenwerking.

Evaluatie en classificatie van leveranciers

De leveranciers die we hebben geselecteerd worden onderworpen aan een objectieve beoordeling door de experts van RWE. De beoordelingscriteria zijn binnen héél RWE hetzelfde en kunnen per soort levering verschillen. Zo zal bij bijvoorbeeld stijgerbouw het onderwerp ‘veiligheid’ een grotere rol spelen dan bij kantoorartikelen.

Door overal dezelfde criteria te hanteren en de resultaten van de evaluaties binnen RWE te communiceren, komen de leveranciers die het best presteren centraal te staan. Deze resultaten vormen de basis voor concrete verbeteringsdoelstellingen tussen RWE en haar leveranciers. 

De evaluatie van onze leveranciers in combinatie met de beoordeling van de strategische status die de leverancier voor RWE heeft en die wordt bepaald op basis van uniforme en objectieve criteria, bepaalt de categorie waarin een leverancier wordt geplaatst. Deze classificatie vormt de basis voor het optimaliseren van de samenwerking tussen leveranciers en RWE. 

Ontwikkeling van leveranciers: samen beter worden

Wij willen dat onze leveranciers zich verder ontwikkelen om op die manier hun prestaties te verbeteren. Op basis van de classificatie en de beoordelingsresultaten worden er samen met de leverancier doelstellingen geformuleerd. We bekijken dan samen hoe de leverancier deze doelstellingen wil bereiken: zelfstandig en op eigen kracht, waarbij de voortgang wordt gemeten. Of samen met RWE. Sommige maatregelen kunnen direct al worden genomen om verbeteringen snel door te kunnen voeren.