Eemshydrogen

Elektrolyser in Noord-Nederland voor het maken
van groene waterstof

RWE Image RWE Image

Het project

Eemshydrogen is een waterstofproject van RWE in Noord-Nederland. Het plan is om een elektrolyser te bouwen voor de productie van groene waterstof op het terrein van de Eemshavencentrale. Groene waterstof maak je met behulp van duurzame energie uit wind of zon. De geproduceerde groene waterstof kunnen we opslaan of transporteren naar eindgebruikers zoals de chemische industrie.

Waarom dit project?

Groene waterstof is noodzakelijk voor een succesvolle energietransitie. Eemshydrogen kan bijvoorbeeld schone waterstof leveren aan de transportsector. Of aan de chemische fabrieken op het industrieterrein in Delfzijl, die veel waterstof nodig hebben. De groene waterstof zal deels de grijze vervangen en draagt zo bij aan de vermindering van de industriële koolstofemissies.


Ons aandeel

We lopen graag voorop in de ontwikkeling van groene waterstof en hebben de kennis en de mogelijkheden in huis om het te produceren. Een mooi voorbeeld is de elektrolyser-locatie in Lingen (Duitsland).

Met het project Eemshydrogen dragen we bij aan de schaalvergroting van de productie van groene waterstof.


Wat levert het op?

Anders dan bij zonne- of windenergie is waterstof niet afhankelijk van het weer. We kunnen waterstof namelijk opslaan en gebruiken op momenten dat we het nodig hebben. Dus ook op windstille en bewolkte dagen. De elektrolyser die we gaan bouwen voor de productie van groene waterstof, krijgt een capaciteit van 50 megawatt. Afhankelijk van ontwikkelingen in de markt en regelgeving kunnen we deze capaciteit verder opschalen. De groene waterstof die de elektrolyser straks produceert, kan tijdens de duur van het project meer dan 250.000 ton CO2 besparen. Dat is te vergelijken met de CO2 uitstoot van dertien duizend gezinnen in een jaar.

RWE Image

 


Projectplanning

Naar verwachting komt in 2023 het definitieve investeringsbesluit (FID) voor Eemshydrogen. Daarna kunnen we beginnen met de bouw van de elektrolyser. We streven ernaar om in 2026 te starten met de productie van groene waterstof.

RWE Image RWE Image

Waterstof

Jouw vragen over het onderwerp

 

Waterstof is cruciaal in de energietransitie, omdat het schoon is en energieopslagmogelijkheden biedt. Wij beantwoorden graag jouw vragen over waterstof en over onze projecten.