Uw instellingen voor cookies en pixels op https://benelux.rwe.com

Selecteer welke cookies en pixels wij mogen gebruiken. Let op dat sommige cookies om technische redenen noodzakelijk en ingeschakeld moeten zijn voor een werkende website. Als u gebruik wilt maken van elke dienst op onze website, moet elke cookiecategorie geselecteerd zijn. Meer informatie vindt u in ons gegevensprivacyverklaring.

  • Behouden de stabiliteit van de website.
  • Slaan uw gegevens voor aanmelden op.
  • Zorgen voor een verbetering van de gebruikerservaring.
  • Levert visuele informatie over locaties.
  • Levert visueel voorbereide informatie over inhoud/statistiek.

U kunt uw cookie- en pixelinstellingen op https://benelux.rwe.com te allen tijde aanpassen via ons gegevensprivacyverklaring.

Wettelijke mededeling

Meer informatie
Alles selecteren Bevestigen
RWE Image

Elektrolyser met directe aansluiting op onshore windpark

Eemshydrogen

“De reductiedoelstellingen voor CO2 in het transport, de warmteproductie en de industrie kunnen alleen worden gehaald als er vooruitgang wordt geboekt bij de sectorkoppeling, wat leidt tot het gebruik van ''nul-emissie'' energiebronnen. We zijn ervan overtuigd dat groene waterstof een belangrijk onderdeel zal zijn van een veilige en schone energievoorziening voor deze sectoren”, zei Roger Miesen, CEO van RWE Generation SE, bij de presentatie van het project Eemshydrogen. Het project maakt deel uit van de schaalvergroting en kostenreductie in de productie van groene waterstof. Het draagt bij aan de brede investeringsagenda voor waterstof in Noord-Nederland en omvat gebruikers in diverse sectoren, infrastructuur en grootschalige opslag.

RWE is van plan een elektrolyser te bouwen voor de productie van waterstof op het terrein van de Eemshavencentrale. De unit heeft een verwachte capaciteit van 50 megawatt en wordt rechtstreeks aangesloten op het RWE-windpark Westereems, een van de grootste onshore windparken in Nederland. De duurzame energie die door het windmolenpark wordt opgewekt zal worden gebruikt om groene waterstof te produceren.

Het Eemshydrogen-project laat zien hoe een elektrolyser gebruikt kan worden om weersafhankelijke elektriciteit op een flexibele manier te koppelen aan de industriële vraag naar basislastwaterstof. De locatie van de energiecentrale zorgt voor synergiën, zoals veiligheids- en operationele diensten en maakt gebruik van bestaande apparatuur voor de productie van demi-water en de koelinfrastructuur.

Chemische fabrieken op het nabijgelegen industrieterrein in Delfzijl zijn mogelijke afnemers van de groene waterstof. Die zal de grijze waterstof die op dit moment wordt geproduceerd op basis van aardgas gedeeltelijk vervangen. En dat draagt bij aan de vermindering van de industriële CO2-uitstoot. RWE is met Gasunie in gesprek over de opslag en het transport van de waterstof, eventueel via de bestaande aardgasinfrastructuur.

RWE is in 2019 gestart met een haalbaarheidsonderzoek naar de productie van groene waterstof in Eemshaven. Het Eemshydrogen-project dat hieruit is voortgekomen bestaat in de eerste fase uit de ontwikkeling en realisatie van een 50-MW-elektrolyser in Eemshaven met een directe aansluiting op het onshore RWE-windpark Westereems. Afhankelijk van de marktontwikkelingen en de regelgeving kan de elektrolysecapaciteit verder worden opgeschaald. De groene waterstof die door de installatie wordt geproduceerd kan meer dan 250.000 ton CO2 besparen gedurende de looptijd van het project.

Het terrein van de Eemshaven-centrale is groot genoeg voor een aanzienlijke elektrolysecapaciteit en de chemische bedrijven in Delfzijl hebben veel waterstof nodig.

Waterstofproductie in Eemshaven

 • De bouw van een 50-MW-elektrolyser staat gepland, wat kan leiden tot synergiën op locatie.
 • Elektriciteit van het RWE-windmolenpark Westereems wordt gebruikt om groene waterstof te produceren.

Verdere voordelen in de waardeketen

 • De ontwikkeling van de waterstofinfrastructuur, waarbij mogelijk gebruik wordt gemaakt van de bestaande aardgasinfrastructuur, wordt ondersteund. 
 • Lokale chemische bedrijven zijn de mogelijke afnemers van de waterstof.